view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Omöjligt att överklaga stoppat forskningsbidrag

Manipulerade data är en form av fusk, som kan leda till flera års avstängning från fortsatta forskningsbidrag.

Vetenskapsrådet inför nolltolerans mot forskningsfusk: en forskare som inte följer god sed kan bli utan forskningsbidrag i upp till tio år.
I ett första fall stoppar Vetenskapsrådet utbetalningar på hundratusentals kronor, trots att forskaren själv hävdar sin oskuld. Och det finns ingen möjlighet att överklaga.

Den statliga forskningsfinansiären Vetenskapsrådet, VR, har infört strängare regler för forskare som fuskat. I fortsättningen ska ansökningar från forskare som blivit fällda för mycket grovt fusk inte behandlas överhuvudtaget under tio år.

– De skattemedel vi fördelar till forskning ska inte gå till personer som förverkat vårt förtroende, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling och fortsätter.
– Samtidigt, om man begått en mildare grad av oredlighet, varit slarvig, då kan vi inte ge ett livstidsstraff.

Vetenskapsrådet har valt att gå efter en tregradig skala, där en avvikelse från god forskningssed ger två års avstängning, grov avvikelse fem år och en mycket grov avvikelse tio år.

En som välkomnar beskedet är Birgitta Forsman, tidigare docent i forskningsetik i Lund och nu pensionär. Hon har tidigare suttit med i Vetenskapsrådets expertgrupp, har skrivit flera böcker och rapporter om forskningsfusk – och bloggar om det.
– Jag tycker detta är självklart! säger hon. Den som fuskar ska inte kunna få bidrag. Det här har hittills hanterats dåligt i Sverige.

Nu dras också bidragen in för en första forskare. I ett ställningstagande från en expertgrupp inom Vetenskapsrådet sägs att forskaren gjort sig skyldig till grov vetenskaplig oredlighet på fyra punkter och mycket grov oredlighet på en punkt.

Vetenskapsrådet har avvisat en ny ansökan från forskaren, stoppat projektbidrag på över 80 000 kronor, och tillfälligt stoppat ett bidrag till vetenskaplig utrustning för 700 000 kronor.

– Bidrag för tyngre utrustning är knepigt, säger Pär Omling. Det är ofta motiverat för flera personer, och där har vi bett om underlag från universitetet innan vi går vidare.

Men forskaren själv hävdar sin oskuld och skriver att Vetenskapsrådets utredning ”inte i något avseende når upp till de krav på objektivitet och rättssäkerhet som kännetecknar den reguljära rättsskipningen i svenska domstolar”. Enligt forskaren har utredningen skett godtyckligt, utan minnesanteckningar, utan diarieföring och opartiskt förfarande.

– Det är bedrövligt att VR har beslutat att dra in mina anslag innan rektorerna har sagt sitt, säger forskaren till Farad. Detta påverkar förstås hela mitt yrkesliv och alla mina nuvarande doktorander och medarbetare. Det är slut på min karriär som forskare.

Men det går inte att överklaga beslutet. Inte hos Vetenskapsrådet, konstaterar generaldirektören Pär Omling:
– Man har inte möjlighet att överklaga våra beslut, vi har ingen sådan procedur, säger han. Det gäller allmänt för behandlingen av forskningsanslag.

Bedömningen av den aktuella forskaren har gjorts av Vetenskapsrådet. Under flera år har där funnits en grupp som behandlat anmälningar om ”oredlighet”. Sedan årsskiftet har uppgiften gått över till Centrala etikprövningsnämnden, men ett par ärenden som Vetenskapsrådet redan hade påbörjat slutfördes också där.

Men inte heller de forskare som framöver blir granskade av Centrala etikprövningsnämnden kan överklaga det som den expertgruppen kommer fram till, konstaterar kanslichefen Eva Grönlund.

– Man kan inte överklaga expertgruppens yttranden. Gruppens yttrande är just bara ett yttrande och en del i universitetets utredning.

Granskningarna sker om ett lärosäte begär det – och om skolan beslutar om åtgärder efter utredningen kan det finnas möjlighet att få det prövat. Men avstängningen från Vetenskapsrådets anslag går alltså inte att överklaga.

– Nej, säger Pär Omling. Men man kan påtala om det finns brister. Skulle någon belägga att expertkommittén gjort något som är bristfälligt är ju vi inte sämre än att vi kan ändra oss.

Sus Andersson

8/10 2010