view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Vetenskapsrådet kollade inte fusk-skalan

Den skala som Vetenskapsrådet ska använda för att stänga av forskare från bidrag är inte förankrad hos den organisation som fäller yttrandena.
– Vi får helt enkelt ett utlåtande i tre nivåer, var det första beskedet från Vetenskapsrådets generaldirektör.
Men den aktuella expertgruppen ännu inte diskuterat någon gradering, visar Farads efterforskningar.

När Vetenskapsrådet nu börjar stänga av forskare som fuskar från fortsatta bidrag har man har valt att gå efter en tregradig skala. En avvikelse från god vetenskaplig sed ger två års avstängning, grov avvikelse fem år och en mycket grov avvikelse tio år.

Framöver kommer Vetenskapsrådet att grunda sina beslut på yttranden från en expertgrupp hos Centrala etikprövningsnämnden.
– De har guidelines som har utarbetats, hur man ska gradera det här, och vi får helt enkelt ett utlåtande av den här expertgruppen i tre nivåer, var det första beskedet från Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling till Farad.se.

Någon reglering av graderingen finns inte. Vetenskapsrådet har tidigare, under den tid som de hade en expertgrupp som granskade forskningsfusk, tagit fram flera rapporter som försöker reda ut vad som är fusk, oredlighet och god vetenskaplig sed. Men redan där fanns frågetecken. När regeringen flyttade ansvaret för att granska forskningsfusk till Centrala etikprövningsnämnden vid nyår var bristen på klara och gemensamma definitioner för hela Universitetssverige en av de saker som kritiserades.

Några egna riktlinjer har inte utarbetats än på Centrala etikprövningsnämnden. Och någon tregradig skala har det inte varit tal om i de ärenden som har avgjorts under året, säger kanslichefen Eva Grönlund.
– I de två ärenden som expertgruppen hittills haft har man inte använt de graderingarna. Om gruppen framgent, bland annat med hänsyn till att det saknas reglering avseende definition av begreppen "god vetenskaplig sed" och "oredlighet i forskning", kommer att använda dessa graderingar kan jag inte uttala mig om.

När Farad åter når Pär Omling vidhåller han att Vetenskapsrådet fått uppgift om att expertgruppen ska uttrycka utslagen i den tregradiga skalan.
– Det är den uppgift vi fått, säger han.

Men en stund senare återkommer han. Graderingen har inte stämts av med Centrala etikprövningsnämnden.
– Den har använts av Vetenskapsrådet och bygger på ett amerikanskt sätt att bedöma. Men Centrala etikprövningsnämnden kan ju använda vilken skala de vill.

– Det som händer då är att jag får fatta ett nytt beslut, och anpassa konsekvensen för forskarna som befunnits skyldiga till deras skala. Den kommer väl inte att vara väsensskild; det kommer att finnas mildare fall och grövre fall.

Sus Andersson

8/10 2010