view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Återvinningssiffrorna störtdyker

Den svenska plaståtervinningen ser ut att halveras 2009.
Därmed är återvinningen inte ens i närheten av lagens mål. Naturvårdsverket har ännu inte tagit ställning till hur man ska förhålla sig – och statistiken är inte officiell ännu.

2009 återvanns 32 procent av de svenska plastförpackningarna. Några få tusen ton är förbränning enligt den preliminära statistik från Naturvårdsverket som Farad tagit del av. 2008 återvanns dubbelt så mycket: 60 procent av de svenska plastförpackningarna, enligt den officiella sammanställningen. Ungefär hälften, 50 000 ton, var energiutvinning.

Diagram Skenbar minskning av eldad plast Orsaken till att återvinningsgraden störtdyker är att det bolag som sköter det mesta av insamlingen av svenska förpackningar har slutat köpa statistik över bränd plast från kommunerna.

– Nu räknar vi bara sådan återvinning som vi själva har kontroll över, säger Peter Ingvarsson, informationschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Tidigare baserade sig nästan hela energidelen av den svenska återvinningsstatistiken på uppskattningar av hur mycket plast som brändes i kommunernas sopförbränningsanläggningar. Kommunerna fick ersättning från FTI för att leverera schablonsiffror över den brända plasten.

– Hur exakta de har varit går ju bara att spekulera i, säger Peter Ingvarsson.

Lagen om producentansvar för förpackningar tillåter att en del av det som räknas som återvinning eldas, under förutsättning att energin tas till vara. Enligt lagen ska 70 procent av den svenska förpackningsplasten återvinnas, men upp till 40 procentenheter kan tas till vara i form av energi.

FTIs Peter Ingvarsson säger att företaget satsar på ökad materialåtervinning. Insamlingen har strukturerats om, och exempelvis samlas nu mjukplast in från alla landets kommuner.
– Vi ser en markant ökning av plast i våra behållare, säger Peter Ingvarsson. Vi är övertygade om att materialåtervinningen går över 30 procent 2010.

Men totalmålet är man alltså inte ens i närheten av. Hur ansvarig myndighet förhåller sig till det är än så länge oklart. Cecilia Mattsson sammanställer Naturvårdsverkets årliga uppföljning av producentansvaret.
– Vi har fått de preliminära siffrorna, men vi har inte tagit ställning till dem ännu, säger hon.

Rapporten kommer sannolikt inte att bli klar förrän i början av 2011.

Att återvinningsstatistiken pekar på minskad förbränning av plastförpackningar betyder dock inte att det skett någon verklig förändring i hur mycket som eldas. De flesta svenskar lägger nästan alla sina plastförpackningar i soppåsen – och därmed hamnar plasten oftast i en sopförbränningsanläggning. Forskare som grävt sig igenom soppåsar från några olika kommuner har kommit fram till att mellan 50 och 90 procent av plastförpackningarna slängs där, och inte i återvinningen.

Det här är kommunerna och deras avfallsbolag upprörda över. Branschorganisationen Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist anser att producenterna borde vara med och betala för sophanteringen. Innan avtalet ändrades fick kommunerna 60 – 70 miljoner kronor per år för den brända plasten.

– Det var rätt mycket pengar som försvann – men det var inte så mycket förpackningar som försvann ur soporna, säger han.

– Vi ser en ganska stor andel plast i soporna. Producenterna borde ta sitt ansvar och betala för det, anser vi.

Nyligen skrev Avfall Sverige till regeringen för att få en översyn av producentansvaret. Men även Peter Ingvarsson på FTI tycker att producentansvarets återvinningskrav är konstigt formulerat.

– Målet är felsatt. Varför ska vi ha 40 procent som ska brännas utanför den vanliga hushållssopförbränningen? Det finns ju ingen anledning att vi ska etablera ett parallellt system för att köra plast till förbränning, vid sidan av kommunerna. Det är det målet säger, men det är miljömässigt vansinne.

Han säger att FTI påtalat problemet till Naturvårdsverket och miljödepartementet. Naturvårdsverket bekräftar att det finns planer på en revidering av återvinningsmålen, men ger inga besked om när eller hur.

LÄS MER PÅ FARAD

Sopor räknas som återvinning

Flinka fingrar, ljus och luft sorterar plasten

Snart i en holländsk blomkruka

Soptippen kan vara bättre än förbränning

Sus Andersson

17/12 2010