view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Riksdagen lade datalagring på is

Riksdagen låter förslaget om att lagra trafikuppgifter från bland annat telefonsamtal och nättrafik vila i ett år.

Förslaget stoppades med hjälp av grundlagens paragrafer om begränsningar i fri- och rättigheter.

Maria Wetterstrand
FOTO Riksdagen

När riksdagens talman på onsdagen sade ”klart för röstning” gjorde miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand tummen ner.

Hon och ytterligare 61 ledamöter röstade emot förslaget som skulle ha gjort EUs datalagringsdirektiv en del av svensk lagstiftning. Och eftersom omröstningen gjordes enligt en paragraf i grundlagen, som gör det möjligt för en sjättedel av riksdagsledamöterna att bordlägga förslag som begränsar fri- och rättigheter, så ska nu förslaget vila i ett år.

Lagförslaget skulle ha gjort EUs datalagringsdirektiv en del av svensk lag. Direktivet innebär att tele- och internetoperatörer ska lagra uppgifter om kundernas kommunikation i ett halvår, och lämna ut dem till polisen vid brottsutredningar. Uppgifter om telefonsamtal, sms och nättrafik skulle sparas. Förutom det som EU-direktivet kräver har den svenska regeringen också föreslagit att uppgifter om var en person befinner sig när de kommunicerar ska lagras. Dessuotm ska uppgifter om telefonsamtal som de försökt ringa sparas, även om uppringningen misslyckats.

Miljöpartisten Maria Ferm kallar lagringen av trafikuppgifter ”ett av de mest långtgående exemplen på integritetskränkande terrorbekämpningslagar som drivits igenom i EU efter den 11 september”. Och i riksdagsdebatten före beslutet ifrågasatta hon varför regeringen inte gjort mer för att förändra direktivet:

– Hur kommer det sig att man samtidigt som man ser stora problem med den personliga integriteten och att detta kränker medborgerliga rättigheter ändå inte har gjort någonting för att förändra det? Jag tycker att regeringen ska agera i frågan, och jag tycker att detta år ska vara tidpunkten för det.

Jens Holm från vänsterpartiet framhöll risken för att integritetskänsliga uppgifter hamnar i fel händer:
– Läckorna från Wikileaks visar tydligt att inte ens USA:s militär kan hålla känsliga uppgifter hemliga. Kommer då kommersiella telekomoperatörer att ha högre krav på säkerhets- och integritetsskydd? Förr eller senare är jag säker på att delar av dessa uppgifter kommer att hamna i händer där de inte ska vara. Med en vilandeförklaring får vi ett år på oss att övertyga EU om att masslagring av väldigt känsliga data inte är modernt och inte effektivt.

Bordläggningen i riksdagen fick miljö- och vänsterpartiet igenom med stöd av sverigedemokraterna, som dock i grunden är för datalagringen. De är dock emot att uppgifterna ska kunna lagras utomlands.

Bordläggningen kommer sannolikt att ge Sverige höga böter. I riksdagsdebatten förekom uppgiften 150 miljoner kronor, ett belopp som justitiedepartementets pressekreterare bekräftar som troligt, ”enligt underhandsuppgifter från kommissionen”. Ett belopp som sedan ökar med 400 000 kronor om dagen.

Uppgifterna har dock inte bekräftats från EU-håll. Tidigast i april kan EU-kommissionen komma att fatta beslut om Sverige ska stämmas inför unionens domstol för att inte ha infört direktivet – för andra gången. För ett år sedan fälldes Sverige i EU-domstolen för att inte ha infört direktivet, som skulle ha varit infört 2007.

En av dem som var oroade för bötesbeloppet var centerpartisten Johan Linander. Han säger att han inte alls vill rösta för förslaget, säger att detta är ”en sorglig dag” – men röstar ändå för lagen.
– Vi som riksdagsledamöter ska vara väldigt försiktiga med hur vi beslutar att använda medborgarnas pengar. Ska vi skicka i väg 150 miljoner kronor, eller kanske till och med 500–600 miljoner, till EU?

Samtidigt väntas även införandet av direktivet kosta. Enligt branschorganisationen IT- och telekomföretagen kan notan för att införa lagringen landa på drygt en miljard kronor – plus årliga driftskostnader på 360 miljoner.

EU-kommissionen håller nu också på med en utvärdering av datalagringsdirektivet. Enligt den nuvarande tidplanen väntas den vara klar under andra hälften av april.

LÄS MER PÅ FARAD

Faradbloggen: Datalagring mot bättre vetande

EXTERNA LÄNKAR

Riksdagens snabbprotokoll från debatten om datalagringen, 16 mars 2011

IT- och telekomföretagens uppskattning av kostnaderna för lagen

Domen mot Sverige i Europeiska unionens domstol

Sus Andersson

17/3 2011