view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Malmström ser brister med EUs datalagring

Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.
FOTO: G. Boulougouris, EU-kommissionen

EU-kommissionären Cecilia Malmström vill skriva om datalagringsdirektivet. Färre datatyper ska sparas, under kortare tid, och färre myndigheter ska ha tillgång till uppgifterna.

Men den rättsliga processen mot Sverige, som ännu inte infört det nuvarande direktivet, fortsätter ändå.

Under 2009 gjordes över två miljoner uttag av trafikuppgifter i de EU-länder som rapporterat in statistik till EU-kommissionen över hur datalagringsdirektivet används. Och under 2008 och 2009 gjordes grovt räknat två förfrågningar per polis i dessa länder, eller elva förfrågningar per 100 registrerade brott.

Det framgår av en rapport som EU-kommissionen publicerade på måndagen.

Någon övergripande statistik över hur stor effekt direktivet haft på brottsbekämpningen finns dock inte. I rapporten kommer EU-kommissionen till slutsatsen att direktivet behövs. Det finns exempel på brott som har lösts med hjälp av trafikuppgifterna, och uppgifterna klassas som ”åtminstone värdefulla, och i några fall ovärderliga”. Brottslingar har hittats via sin mobiltelefontrafik och vittnen till händelser har kunnat spåras genom att man konstaterat att de funnits i närheten av en brottsplats.

EU-kommissionären Cecilia Malmström tycker därför att direktivet är viktigt.
– Men utvärderingsrapporten pekar också på allvarliga brister, säger hon i ett pressmeddelande. Vi behöver en mer proportionerlig och enhetlig strategi för hela EU i denna fråga.

FAKTARUTA

Störst i Polen, Frankrike och Storbritannien

19 länder har rapporterat in sin användning av trafikuppgifter till EU-kommissionen. 2008 gjordes 1,4 miljoner uttag. 2009 straxt över 2 miljoner uttag. Det är dock inte samma länder som rapporterat de båda åren

Polen stod för hälften av alla uttag 2009 – över en miljon trafikuppgifter. En del av anledningen är att varje förfrågan skickas till alla teleoperatörer, och därmed räknas flerdubbelt.

På andraplatsen ligger Frankrike, med en halv miljon uttagna trafikuppgifter.

Storbritannien lämnade ingen rapport 2009, men året innan togs 470 000 trafikuppgifter ut av brittiska myndigheter.

Direktivet har ifrågasatts starkt av såväl dataskyddsmyndigheter som medborgarrättsorganisationer. I Tyskland, Rumänien och Tjeckien har direktivets nationella varianter stoppats i författningsdomstolar.

Och nu lovar kommissionen att direktivet ska skrivas om. Större hänsyn ska tas till den personliga integriteten, och kommissionen framhåller att den personliga integriteten är viktig i Slår fast att allt intrång i den personliga integriteten måste vara tydliga, förutsägbara och stå i proportion till sitt syfte.

Kommissionen föreslår att lagringstiderna ska förkortas – idag tillåter direktivet allt emellan sex månaders och två års lagring – och att färre myndigheter ska kunna få tillgång till uppgifterna. Färre datatyper ska lagras, och det ska finnas råd om hur trafikuppgifterna ska hanteras och lämnas över på ett säkert sätt.

EU-kommissionen avvisar också förslaget att alla kontantkort skulle registreras. Några länder har infört sådana krav, för att hindra människor från att kringgå direktivet. Men kommissionen konstaterar att det inte finns belägg för att de kraven ökat lagens effektivitet, och anser därför inte att kravet ska införas i det nya direktivet.

När översynen av direktivet ska vara klar framgår inte. EU-kommissionen har dock beslutat att återigen dra Sverige inför EU-domstolen för att inte ha infört direktivet. För ungefär en månad sedan lade den svenska riksdagen det lagförslag som skulle göra datalagringsdirektivet till svensk lag på is under ett år.

Inte heller Österrike har inför direktivet. Tyskland, Rumänien och Tjeckien håller på att skriva om sina nationella lagar. Även i Bulgarien, Cypern och Ungern prövas de nationella lagarna. EU-kommissionen säger att den ska ta hänsyn till de frågor som dyker upp i dessa nationella diskussioner vid sin översyn.LÄS MER PÅ FARAD

Riksdagen lade datalagring på is

FARADBLOGGEN Datalagring mot bättre vetande

EXTERNA LÄNKAR

EU-kommissionens utvärdering av datalagringsdirektivet.

EU-kommissionens pressmeddelande

Sus Andersson

19/4 2011