view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Importen av kvicksilver överdrevs av SCB

NY VERSION Trots att Statistiska centralbyrån visste att det var fel i statistiken över hur mycket kvicksilver som importeras till Sverige publicerades uppgifterna.
– För att revidera statistiken krävs större värdemässiga fel, säger den statistiker som tagit fram dem.

Enligt den rapport om hälso- och miljöfarliga kemikalier som publicerades av Statistiska centralbyrån i veckan importerades närmare 700 ton kvicksilverföreningar till Sverige 2009. Det är en faktor 2 000 mer än vad Kemikalieinspektionen tror ska sättas på den svenska marknaden. Margareta Östman, som bland annat arbetar med statistik på Kemikalieinspektionen, säger att hon ifrågasatt siffrorna i flera år.

– Det är ju en jätteskillnad! säger hon.

Enligt Kemikalieinspektionens undersökningar låg användningen av kvicksilver 2006 någonstans mellan 300 och 400 kilo. Det mesta användes till batterier och ljuskällor. Ett annat stort användningsområde är platta skärmar. Där användes knappt 60 kilo. Eftersom kvicksilver räknas som ett av de farligaste miljögifterna och ska fasas ut, borde användningen vara lägre idag.

– Vi har frågat runt, och förstår inte var kvicksilvret skulle komma ifrån, säger Margareta Östman. Det finns ingen användning som motiverar att man skulle importera så mycket kvicksilverföreningar.

Kemikalieinspektionen har därför bett SCB kontrollera uppgifterna. Men någon rättelse har hittills inte kommit.

Men när Farad talar med en person på SCB, som arbetar med statistiken över utrikeshandeln, bekräftar han att det är fel i statistiken.

Efter påstötningarna från bland annat Kemikalieinspektionen gjordes en kontroll med dem som stod för den största andelen av den påstådda kvicksilverimporten.

– Vi har fått bekräftat av de största uppgiftslämnarna att de använt fel varukod.

Dessa har nu också ändrat sina uppgifter, och en koll månadsstatistiken idag visar på en import mellan noll och fem ton. Då har dock fortfarande inte majoriteten av det femtiotal företag som står för uppgifterna i databasen kontaktats om felet.

Men varför drar ni inte tillbaka de felaktiga uppgifterna?
– Då måste vi göra om hela statistiken. För att revidera statistiken krävs större värdemässiga fel. För makrostatistiken har det här ingen betydelse.

Och varför talar ni inte om att det finns fel när ni vet om dem?
– Vi borde ha haft en fotnot, vi får lägga in en nu.

Handelsstatistiken bygger på inrapportering från företag. Det finns ungefär 9 500 varukoder som företagen ska lämna uppgifter för.

– Statistiken håller inte på den mest detaljerade nivån. Det går inte att garantera tillförlitligheten på alla varukoder. Men så här illa brukar det inte se ut.

SCB har nu lovat att lägga in en not i importstatistiken om att det finns fel i inrapporteringen.

Förutom importen av kvicksilverföreningar importeras också rent kvicksilver till Sverige. Enligt SCB var den importen 27 ton 2009. Den uppgiften stämmer troligen. Det mesta är kvicksilveravfall, som tidigare skickats utomlands för upparbetning, och som sedan importeras i ren form i väntan på slutförvaring.

Statistiken har korrigerats av SCB 11 maj 2011

Sus Andersson

6/5 2011