view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Rekordår för vindkraften

Över 300 nya vindkraftverk kopplades in på det svenska elnätet 2010. Det är mer än 50 procent fler än året innan. Dessutom blir kraftverken allt större och levererar mer energi.
Men nu avtar ökningstakten. Och inför 2012 är osäkerheten stor.
– Det finns många farhågor om vad det gemensamma elcertifikatssystemet med Norge kommer att innebära, säger Eric Birksten på branschorganisationen Svensk vindenergi.

Färsk statistik från Energimyndigheten visar att 2010 var ett rekordår för den svenska vindkraften. 308 nya vindkraftverk anslöts till systemet med elcertifikat, och tillsammans har de en effekt på 574 megawatt. Det är lika mycket som den totala installerade vindkrafteffekten fram till 2006.

Vindkraftverken blir också allt större och ger mer el. 2003 hade vindkraftverken en snitteffekt på drygt 500 kilowatt. Idag är den 1,9 megawatt. Tillsammans producerade landets 1661 vindkraftverk 3,51 terawattimmar el. Det är mer än tre gånger så mycket som 2005 – men antalet vindkraftverk är bara dubbelt så många som då.

– Det är kul att nya kommuner kommit med, säger Charlotte Amners, på Energimyndighetens analysavdelning.

Åsele är den största nykomlingen, som gått från noll till 40 vindsnurror under 2010. Med en effekt på 78 megawatt är Åsele nu den fjärde största vindkraftskommunen i Sverige.

Allra störst är Gotland, som har 114 megawatt, tätt följt av Malmö med 112 megawatt. Det finns dock en stor skillnad mellan de båda kommunerna: Gotland har över 150 vindkraftverk medan Malmö har 49. De flesta finns i Lillgrund, ett havsbaserat vindkraftverk som togs i drift 2007.

I Energimyndighetens rapport ser det dock ut som om det tillkommit en vindkraftpark till havs 2010. Men det visar sig vara ett fel i statistiken.
– De verken hade fått nya id-nummer, därför såg de ut som att de var nya, fast de byggdes år 2000, säger Charlotte Amners.

På branschorganisationen Svensk vindenergi är den politiskt ansvarige, Eric Birksten, pessimistisk när det gäller utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.
– Det ser ganska mörkt ut, säger han. Det finns en rad byggklara projekt, men det är osannolikt att något kommer att byggas utan att det tillkommer ett separat stödsystem för havsbaserad vindkraft.

Han hoppas dock att det ska komma mer i framtiden.
– Det blir billigare, och teknikutvecklingen gör att de havsbaserade vindkraftverken idag producerar mer el per investerad krona.

FAKTA

Elcertifikat sedan 2003

Systemet innebär att alla som köper el får betala för investeringar i förnyelsebar elproduktion i förhållande till sin konsumtion.

Den som bygger ett kraftverk får ett ekonomiskt tillskott genom att de kan sälja så kallade elcertifikat.

Ett problem har varit att det blivit ett överskott på elcertifikaten. Under lågkonjunkturen sjönk elkonsumtionen, och därmed fanns inte längre så mycket pengar att köpa elcertifikat för.

Den landbaserade vindkraften fortsätter dock att byggas ut, och rekordet för 2010 ser ut att slås redan i år – även om det inte är med så mycket. Enligt en prognos från Svensk vindenergi kommer 319 vindkraftverk att byggas 2011, med en sammanlagd effekt på 676 megawatt.
– Men framtiden är mer osäker, säger Eric Birksten.

Oron gäller dels kommunernas vetorätt mot vindkraft, dels planerna på ett gemensamt system för elcertifikat mellan Norge och Sverige. Det gemensamma målet är en utbyggnad av el från förnyelsebara energikällor med 26 terawattimmar fram till 2020. Det system vi har idag innebär en utbyggnad på ungefär 12 terawattimmar.
– Farhågan är att systemet kommer att finansiera en storskalig utbyggnad av vattenkraft i Norge, och inte gå till investeringar i förnyelsebart i Sverige, säger Eric Birksten. Konsekvenserna har inte riktigt belysts.

Enligt Energimyndighetens beräkningar ska dock ungefär hälften av utbyggnaden komma från vindkraft, och ungefär lika mycket hamna i Norge som i Sverige. I förra veckan lämnade regeringen en om det gemensamma systemet, och om lagen går igenom och förhandlingarna med Norge går i lås ska den gemensamma marknaden vara verklighet den 1 januari 2012.


Fotnot: I den vindkraftsstatistik Energimyndigheten publicerade den 10 maj förekommer uppgifter om totalt 314 vindkraftverk och en utbyggd effekt på 583 megawatt. Uppgifterna om nya vindkraftverk till havs visade sig efter Farads förfrågan vara felaktiga, och rapporten ska enligt Energimyndigheten korrigeras.

16/2 2012 Länk till den nya versionen av Energimyndighetens vindkraftstatistik tillagd.

Sus Andersson

13/5 2011