view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Utländska experter granskar säkerheten för kärnavfallet

Säkerhetsanalysen för det planerade slutförvaret för svenskt kärnbränsle ska nu granskas av tio internationella experter från OECDs kärnenergibyrå.

Granskningen kommer att ta ungefär ett år. Det innebär att granskningen ska vara klar innan de nya svenska experimenten på hur koppar kan brytas ner har hunnit bli färdiga.

I veckan träffades för första gången den expertgrupp från OECDs kärnenergibyrå Nea som under det kommande året ska granska planerna för det svenska slutförvaret av kärnavfall.

I mars lämnade kärnkraftsindustrins bolag SKB in en ansökan om att få börja bygga slutförvaret. Hela ansökan behandlas parallellt hos Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen. Processen väntas ta flera år.

Tio forskare och representanter för kärnavfallsindustrier i olika länder ska nu titta på den långsiktiga säkerheten, efter att slutförvaret stängts. De ska titta på SKBs argumentation för att välja plats och för att välja metod, berättar Björn Dverstorp, som håller i granskningen från den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens sida.

– Syftet är att få ett internationellt perspektiv på ansökan, som ett stöd för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning, men också som ett stöd för kommunerna och till slut regeringen som ska fatta beslut i frågan, säger han.

Nea har tidigare genomfört ett femtontal kärnavfallsgranskningar, varav tre rört det svenska slutförvaret. Men det är första gången som de gör en granskning på ett kärnavfallsprogram som är på väg att omsättas i praktiken. Expertgruppens ordförande Michael Sailer, till vardags chef för den tyska miljöforskningsorganisationen Öko-Institut, ser det dock snarast som en fördel.

Expertgruppens ordförande Michael Sailer

– Det är klart att det innebär ett stort ansvar att göra en granskning av ett land som ligger i frontlinjen för att konstruera en lösning för kärnavfallet. Granskningen är viktigare nu, eftersom det är det första steget i tillståndsprocessen.

– Men de preliminära rapporterna är ofta väldigt öppna i många frågor. Nu är det en säkerhetsrapport inför ett tillstånd, då är allting mer specificerat.

Men som Farad tidigare beskrivet finns fortfarande oklarheter kring hur hållbara kopparkapslarna kommer att vara i slutförvaret. Så sent som i år har två forskningsprojekt satts igång, för att på olika sätt studera hur koppar bryts ned – dels i rent vatten, dels i samband med strålning. Ingen av studierna kommer att vara klar innan Neas expertgrupp ska lämna sin slutrapport. Johann Wilhelm Erning, gruppens korrosionsexpert, som till vardags leder korrosionsforskningen på det tyska materialforskningsinstitutet BAM, konstaterar att de studierna då får vägas in i myndigheternas granskningar.

– Jag kan naturligtvis inte spekulera i vad som kommer ut av en studie som är klar om två år. Vårt uppdrag är att analysera om det SKB gjort är sunt; kan vi följa de vetenskapliga vägar de gått och kan vi säga om det är korrekt eller inte.

Johann Wilhelm Erning har själv forskat på kopparkorrosion på rör i vatten, men har ingen erfarenhet av hur koppar reagerar i närheten av strålning.

– I Tyskland använder vi inte koppar för inneslutning av kärnavfall, vi använder gjutjärn eller höglegerat stål. Koppar och strålning är inte ett problem i Tyskland.

– En av frågor jag kommer att titta på under det närmaste året är historien om hur svenskarna kom fram till kopparkapseln, säger Johann Wilhelm Erning.

Exakt vad Neas granskning kommer att innebära för det svenska slutförvaret är ännu oklart. Exakt vilka specialområden som kommer att granskas är ännu inte helt klart, säger Michael Sailer.
– Vi kommer att besluta det under hösten. Vi har inte så mycket tid; var och en av experterna kommer att lägga ungefär en månads arbete på granskningen.

Johan Swahn, kanslichef på Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning, är tveksam till värdet av expertgruppens utvärdering. Bland annat menar han att OECD och Nea i grunden är positiva kärnkraft.
”OECD/NEA är i grunden ingen lämplig organisation för oberoende utvärderingar”, skriver han i ett e-brev. ”Att låta till exempel den amerikanska vetenskapsakademin, National Academy of Science, göra en utvärdering skulle däremot med högre sannolikhet tillföra riktigt nya ögon i granskningen.”

Öko-Institut, den forskningsorganisation som expertgruppens ordförande arbetar på, är dock inte kärnkraftsvänlig. Vid en hearing om den tyska kärnkraftens framtid nyligen sade institutets energi- och klimatforskningskoordinator att en avveckling är nödvändig.

LÄS MER PÅ FARAD

Strålning värre för koppar än väntat

FARADBLOGGEN Har SKB drabbats av tunnelseende?

Försenade försök på kopparrör

EXTERNA LÄNKAR

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation av granskningen och expertgruppen

Sus Andersson

19/5 2011