view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Miljöorganisationer protesterar mot granskare

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning tycker att det är olämpligt att ha så nära kopplingar mellan dem som ska granska det svenska slutförvaret av kärnavfall och det bolag som ska sköta slutförvaret, som Farad kunde avslöja i förra veckan.

I förra veckan kunde Farad avslöja att en av ledamöterna i en oberoende granskning av ansökan om ett slutförvar av det svenska kärnavfallet är gift med en konsult, som gjort flera uppdrag åt det bolag som står för ansökan, SKB. >>

Enligt Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har experten dessutom forskat tillsammans med en annan av SKBs konsulter, Frasier King. King är en av SKBs tyngsta experter på kopparkorrosion, och har skrivit en rad rapporter åt företaget.

Enligt de uppgifter Farad tagit del av pågick samarbetet framför allt i mitten – slutet av 1990-talet. Därmed ligger det så pass långt tillbaka i tiden, att det inte berörs av den svenska Strålsäkerhetsmyndighetens definition av intressekonflikt för den aktuella granskningen. Ledamöterna i expertgruppen får enligt Strålsäkerhetsmyndigheten inte ha bidragit väsentligt till SKBs säkerhetsanalys under de senaste fyra åren. Inte heller för den finska motsvarigheten, Posiva, som kommer att bygga sitt slutförvar på samma princip som det svenska, den så kallade KBS-3-metoden.

MKG anser dock att experten är olämplig. ”Det är tydligt att den kanadensiska ledamotens koppling till främjare av KBS-metoden är för stor för att hon ska kunna fungera i en oberoende granskning av ansökan”, skriver de på sin webbplats.

Farad har fortfarande inte fått något klart svar kring varför den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten inte krävt samma redovisning av oberoende vid den granskning som nu görs av OECDs kärnenergibyrå, som när Strålsäkerhetsmyndigheten handlar upp egna experter.

– Jag vet inte skälet till att vi inte tog med frågan om närstående här, säger Josefin Päiviö Jonsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Som myndighet vill vi att det vi gör ska vara så entydigt som möjligt. Men vi har i alla fall inte medvetet har undantagit den, för att familjejäv skulle kunna bli ett problem.

Josefin Päiviö Jonsson framhåller också att familjemedlemmars uppdrag för industrin inte är något som per automatik diskvalificerar experter som anställs, men att förhållandena måste anges.

– Vi gör en bedömning från fall till fall. Men det går inte att vara för strikt, då slutar det med att vi inte har någon kompetens alls, eftersom det är en relativt liten bransch.

Familjejäv är dock relativt ovanliga, enligt Josefin Päiviö Jonsson handlar frågor om oberoende oftare om tidigare samarbeten och uppdrag.

I den aktuella granskningen är det inte den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten som anställt experterna. Formellt görs den av OECDs kärnenergibyrå på uppdrag av den svenska regeringen, och Strålsäkerhetsmyndigheten har fått ställa upp generella kompetens- och jävskrav.

Strålsäkerhetsmyndighetens kontaktperson när det gäller OECD-granskningen, Björn Dverstorp, framhåller att den svenska myndigheten inte direkt kan påverka valet av experter, eftersom det ska vara en oberoende internationell granskning. Myndigheten har begärt rapportering om experternas oberoende i förhållande till SKB eller Posiva kan ifrågasättas.

Sverige betalar cirka två miljoner kronor för den internationella granskningen, som beräknas pågå i ett år.

Farad har sökt OECDs kärnenergibyrå för en kommentar, men inte fått något svar.

25/7 2011: OECD-NEAs granskningsgrupp svarar i ett mejl från Claudio Pescatore vid OECD-NEA (Farads översättning från engelska):
"Vi har frågat oss, som ett lag, huruvida vi tror att vi kan leverera en oberoende och rättvis granskning. Gruppen har den enhälliga uppfattningen att, givet sammansättning och modus operandi, den kommer att ge den svenska regeringen en rättvis och oberoende granskning av SKBs SR-Site i enlighet med de villkor som vi fick via SSM."


Sus Andersson

16/6 2011