view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Svenska satellitbyggare tas över av tyskar

Prismasatelliten Tango i mars 2011. Precisionsnavigering är ett av de kunskapsområden som tyska OHB köper med den svenska satellitdivisionen.
FOTO: SSC

Det tyska rymdföretaget OHB tar över den svenska utvecklingen av satelliter.
Att få 50 erfarna satellitbyggare och en tryggad utveckling av en ny, kommersiell satellitplattform var tungt vägande skäl för OHBs köp.
Men framtiden för satellitbyggarna kommer att hänga på den svenska rymdpolitiken.

Svenska SSC, tidigare Rymdbolaget, har sålt sin satellitdivision till tyska OHB. Köpesumman är hemlig, men enligt SSCs presstalesman Anna Rathsman är den inte stor.
– Det är ingenting vi tjänar enormt mycket pengar på. Vi säljer för att Sverige är för litet för den här typen av verksamhet. OHB är ett starkt företag, som har starkt stöd av den tyska rymdorganisationen.

Satellitdivisionen har under årens lopp byggt framgångsrika satelliter som Astrid, Oden, månsatelliten Smart-1 och nu senast satellitparet Prisma, med autonom precisionsnavigering på programmet. Men för något år sedan blev situationen ohållbar. Eurokursen stack iväg, samtidigt som staten gjorde en kovändning kring satsningen på den franska bärraketen Ariane. Därmed fanns inte längre ekonomi för den svenska satellitutvecklingen.

Ingenjörskunnandet är en av de viktigaste faktorerna bakom köpet, säger OHBs informationschef Steffen Leuthold.
– Med flera stora europeiska beställningar var det viktigt för oss att vinna 50 erfarna medarbetare, säger han.

OHB ska de kommande åren leverera delar för över 13 miljarder kronor till satellitnavigeringsprojektet Galileo och i den tredje generationens meteorologisatelliter.
– Där kommer vi att ha nytta av de svenska ingenjörerna, säger Steffen Leuthold.

I första hand kommer dock verksamheten inom satellitdivisionen att fortsätta som förut; i samma lokaler som hittills, men med en ny skylt utanför, OHB Sweden. Fokus ligger på utvecklingen av mikrovågsinstrument för den kommande miljösatelliten Premier, driften av Prismasatelliterna, och inte minst utvecklingen av S-geo, en liten plattform för geostationära kommunikationssatelliter – för teve, internet och mobil trafik. SSCs satellitdivision har varit involverade i det OHB-ledda projektet i flera år.

S-georojektet var också en bidragande orsak till att satellitdivisionen köptes. Det är mycket viktigt för OHB, säger Steffen Leuthold.
– Det är en kommersiell plattform som tjänar som insteg för oss på kommunikationsmarknaden.

Hur den långsiktiga strategin för den svenska satellitutvecklingen ser ut är dock oklart. Men den kommer även i fortsättningen i alla fall delvis att bero på den svenska rymdpolitiken. Även om det svenska dotterbolaget kommer att vara viktigt för OHBs internationella verksamhet framhåller Steffen Leuthold att OHB kommer att söka nya projekt i det svenska rymdprogrammet, och de svenska satsningarna i den europeiska rymdorganisationen Esas program.
– Vid ministerrådskonferensen i slutet av 2012 kommer vi att se vilka utfästelser de olika länderna gör, och vad som sedan faller tillbaka på de olika ländernas industrier.

OHB hade 2010 en omsättning på över fyra miljarder kronor, och har vuxit kraftigt de senaste åren, med flera uppköp. Den svenska satellitdivisionen omsätter ungefär 200 miljoner kronor.

LÄS MER PÅ FARAD

Sista dansen för svenskbyggda satelliter

EXTERNA LÄNKAR

SSCs pressmeddelande om att satellitdivisionen säljs

ESA om S-geo (följ även länkar)

Esa om Premier

Populär Astronomi om köpet, följ även länkar!

Sus Andersson

21/6 2011