view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Sveriges export av miljöteknik fokuserar på 13 länder

Ewa Björling
FOTO: Johan Ödmann

USA, Kina och Indien finns bland de länder som prioriteras i den svenska regeringens nya strategi för miljöteknikexport. Men inga afrikanska länder.

Ett mer miljövänligt FN skulle också kunna ge skjuts åt exporten för svenska miljöteknikföretag, tror Sveriges handelsminister, Ewa Björling.
– Jag ser en enorm potential om man vill införa större krav på hållbarhet, säger ministern.

Hållbart byggande, energi, transporter, vatten och avlopp samt avfall är de miljöteknikområden där den svenska regeringen tror att Sverige har störst möjlighet till export.
– Vi har några områden där vi är riktigt, riktigt duktiga, säger näringsminister Maud Olofsson vid ett seminarium på torsdagen.

Maud Olofsson drömmer om att Sverige ”ska visa världen hur man gör”, säger hon.
– Sverige ska ligga i framkant och visa att vi både kan ha en ambitiös klimat- och miljöpolitik och kombinera det med tillväxt i våra svenska företag.

Idag arbetar ungefär 40 000 personer i den svenska miljöteknikindustrin, som omsätter 120 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd. 2009 uppgick exporten till 39 miljarder. Men den borde kunna öka, enligt regeringen, speciellt exporten från små och medelstora företag. Maud Olofsson pekar på en världsmarknad för miljöteknik på 1400 miljarder dollar per år, en uppskattning som kommer från FNs miljöprogram UNEP.

– Det är enorma summor som det handlar om framöver. Den globala marknaden växer med 10- 15 procent per år, enligt näringsministern.

FAKTA

Fokusländer för svensk
miljöteknikexport

Storbritannien, Frankrike, Spanien, USA, Kanada, Brasilien, Indien, Kina, Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

Regeringen samlar tre departement kring miljöteknikexporten: utrikesdepartementet som har handels- och biståndsfrågor, näringsdepartementet och miljödepartementet. De statliga insatserna kommer att handla om framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige, om att stärka deras export och satsningar på forskning och innovationer inom miljöteknik.

Än så länge är det inte så mycket nya pengar som följer med satsningen. Innovationsbron ska få tio miljoner kronor till att bygga upp inkubatorer för nya miljöteknikföretag. Men det finns också tidigare aviserade satsningar, bland annat 65 miljoner kronor till forskning och utveckling.
– Vi jobbar också med demonstrationsanläggningar, säger Maud Olofsson. Det kommer delegationer till Sverige och vill se; ”funkar det här”.

Andreas Carlgen
FOTO Pawel Flato

Miljöminister Andreas Carlgren berättar exempelvis om sin kinesiske ministerkollegas reaktion på Hammarby sjöstad: intressant – men litet.
– Med kinesiska mått är allt vi gör i Sverige litet, säger han.

Men svensk kompetens är ändå med och bygger upp en ny ekostad i Kina, som ska stå klar 2020.
– Svenska erfarenheter kan vara med och bidra till att något skalas upp, säger Carlgren.

Handelsminister Ewa Björling säger att hon vill se en fördubbling av den svenska exporten till år 2015. De tretton länder som Exportrådet tidigare pekat ut som särskilt intressanta pekas nu också ut som prioriterade av regeringen. Nu ska strategierna för att nå dem med svenska produkter utvecklas vidare.

Ewa Björling vill också att Sverige ska försöka göra FN grönare.
– Vi jobbar med att föra in krav på mer miljövänliga, hållbara lösningar i FNS upphandlingar. Sverige har en pyttedel av FNs upphandlingar idag; där ser jag en enorm potential om man vill införa större krav på hållbarhet.

Sus Andersson

2/9 2011