view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Regeringen lägger en miljard på matten

Bättre lärare och mer matte på skolschemat. Utbildningsminister Jan Björklund aviserade på tisdagen en miljard kronor till fortbildning av lärare och 120 timmars extra matte för alla skolbarn.
Men någon satsning på förskolan, som Skolverket nyligen föreslagit, görs inte.

En miljard extra ska satsas på bättre mattelärare i grundskolan – och ytterst till att förbättra svenska elevers matteresultat. Vid en pressträff på tisdagen presenterade utbildningsminister Jan Björklund ett nytt matte-lyft, där de viktigaste punkterna är fortbildning av lärare och mer mattelektioner i skolan.

Från och med hösten 2013 utökas grundskolan med 120 mattetimmar; en ökning med 13 procent och till en kostnad av en halv miljard kronor om året. Det är dock ännu oklart när under skoltiden som barnen ska få mer matematik på schemat. Det ska först utredas vidare, men Jan Björklund tror att det i första hand blir låg- och mellanstadiet.
– Vår bedömning är att det är i den tidigare delen av grundskolan, säger han. Satsningen är permanent.

Men lärarna ska också bli bättre. Flera olika satsningar på utbildning av lärarna görs: 800 miljoner kronor satsas på fortbildning för lärare. Jan Björklund pekar på att flera rapporter visar på problemen med att eleverna får sitt och räkna för mycket på egen hand i matteböckerna.

Jan Björklund
FOTO Kristian Pohl


– Eleverna räknar mekaniskt, men förstår inte vad de gör, sade Jan Björklund vid pressträffen.

– Ordet är kontroversiellt, men det behövs mer katederundervisning. Lärare ska förklara, berätta, instruera och repetera i helklass.

Exakt vad de 800 miljonerna ska användas till är ännu inte klart. När Skolverket nyligen föreslog en satsning på fortbildning för lärare skulle det kosta 1,3 miljarder. Det skulle ge landets 40 000 lärare fem procents nedsatt arbetstid för fortbildningen, utbildning åt 1 000 resurslärare och en webb med utbildningsmaterial.
– Jag har ännu inte tagit ställning till det förslaget, sade Jan Björklund. Exakt hur det ska läggas upp får vi återkomma till, det vi är överens om nu är de ekonomiska ramarna.

Tidigast runt årsskiftet väntas ett mer specificerat förslag om hur pengarna ska användas.

Någon satsning på förskolan, så som Skolverket också föreslagit, finns inte heller med i regeringens matte-lyft. På frågan om varför svarar Jan Björklunds pressekreterare att det är för att förslaget gäller grundskolan. Huruvida en satsning på förskollärarna kan komma senare vill hon inte svara på.

Ytterligare 400 miljoner kronor kommer att gå till matteundervisning inom det fortsatta Lärarlyftet, en satsning på universitetsutbildning för lärare som saknar ämnesbehörighet. I det matte-lyft som Jan Björklund nu presenterade finns också tidigare aviserade satsningar på forskarskolor för att få fram fler lektorer, och pengar för att ge obehöriga lärare behörighet. Totalt omfattar hela matte-lyftet 2,6 miljarder kronor Totalt omfattar hela matte-lyftet 2,6 miljarder kronor mellan 2012 och 2015.

När satsningarna ger effekt vågar inte Jan Björklund svara på. Men han tror inte att det kommer att synas i nästa stora internationella undersökning, som görs 2012 – möjligen 2015.
– Att ändra lärares undervisningsmetoder görs inte över en natt. Att det tar tid är ingen anledning att vänta med reformer.

LÄS MER PÅ FARAD

Lärare ska lära varandra matte

FARADBLOGGEN Matten behöver miljarder

EXTERNA LÄNKAR

Webbsändning från regeringens presskonferens

Sus Andersson

7/9 2011