view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Kommission ska granska bristerna i VRs utredning

Mille Millnert
FOTO: Jyrki Siikanen/Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert hade två sömnlösa nätter innan han bestämde sig för att göra helt om och dra tillbaka utlåtandet att göteborgsforskaren Suchitra Holgersson skulle ha fuskat.

Efter Farads avslöjanden om röran i arkivet vill han att en oberoende kommission ska granska Vetenskapsrådets utredning. Och han vill att kommande granskare av misstänkta forskare ska få bättre förutsättningar.

–Vi var inte alls förberedda på komplexiteten i ärendet, säger han till Farad.

I förra veckan gjorde Vetenskapsrådet en helomvändning, och drog tillbaka sitt ett år gamla utlåtande om att transplantationsforskaren Suchitra Holgersson skulle ha gjort sig skyldig till mycket grovt fusk.

Beslutet kom efter Farads granskning av ärendet, som visade att Vetenskapsrådet inte hade ordning bland sina egna papper i ärendet. Vetenskapsrådets generaldirektör säger att det var ett svårt beslut – men ändå inte:

– Inte efter att ha satt sig in i ärendet. Det växer fram en bild av att det varit sådan oordning att vi inte kan utesluta att det påverkat utredningens kvalitet.
– Vi måste garantera att hanteringen av utredningen har varit sådan att vi kan garantera rättssäkerheten. Det kan vi inte i det här läget, och därför anser jag att vi inte har något annat val än att dra tillbaka utlåtandet.

På frågan om vad som då var svårt säger han:
– Det är ju pinsamt för Vetenskapsrådet att behöva fatta det här beslutet. Det är ingenting man gör sådär, man får fundera och diskutera och sova på saken

Hur många nätter sov du på saken?

– Hur många nätter var jag vaken? kontrar Mille Millnert. Åtminstone två. Rättssäkerheten måste man ju sätta först. Men mot det kan man ställa att det är oerhört viktigt för forskningssystemets trovärdighet att man hanterar frågor om oredlighet på ett korrekt sätt. Att de fall som finns utreds; det får inte finnas misstankar om att det finns forskare i systemet som inte är pålitliga, som kan ägna sig åt oredlighet. Därför är det inte bra när vi hamnar i den här situationen.

Nu vill Vetenskapsrådets generaldirektör att en oberoende kommission ska utreda vad som hände.
– Vi behöver analysera varför det blev så här – inte för att avgöra skuldfrågan, utan hur vi hanterat fallet och vad man borde ha gjort istället. Utifrån det får vi ta en diskussion om hur fall av den här typen ska hanteras.

När kommissionen kan vara igång kan han inte svara på.
– Jag kan inte bedöma hur svårt det är att hitta kvalificerade personer som är villiga att åta sig det och har tid.

Men Mille Millnert vill också se en diskussion om hur forskningsfusk ska hanteras på nationell nivå.
– Den här typen av fall tenderar att bli mer komplexa. Det är inte bara enklare fall där man tittar på vad som är publicerat och jämför, utan de innehåller alltmer teknikaliteter: it-utrustning, filer och e-postkorrespondens. Det behövs utredningskapacitet av ett slag som inte behövdes tidigare; närmast forensisk kompetens. Hur säkerställer man att den kompetensen finns?

Ni hade den inte på Vetenskapsrådet?

– Nej. Vi var inte alls förberedda på omfattningen och komplexiteten i det här ärendet.

Han pekar också på behovet av att kunna sekretessbelägga dokument under utredningens gång.
– Jag har förståelse för att man inte kan ge offentlighet åt allt material som kommer in under utredningens gång, man måste kunna sitta på material. Sen ska det kunna offentliggöras.

Tillbakadragandet av fuskutlåtandet innebär att Suchitra Holgersson kommer att få tillbaka sina indragna forskningsanslag och att hon är välkommen att söka nya anslag. Efter utlåtandet förra hösten beslutades att hon inte skulle få söka nya anslag de närmaste tio åren.

Mille Millnert säger dock att Vetenskapsrådets beslut inte är ett ställningstagande i skuldfrågan. En ny utredning skulle kunna dras igång, men i så fall är det de inblandade universiteten som måste ta initiativet.

Sus Andersson

12/9 2011