view

AnnonsplatsBokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Varför fastnar Björklund i katedern?

Bland statsbudgetens långsiktigt viktigaste satsningar är satsningen på matteundervisning i skolan. En en miljard till lärarfortbildning och en halv miljard om året för att ge våra ungar fler timmar att räkna är inte småpotatis. Men det borde vara mer.

Jan Björklund pratar om ett matte-lyft. I mina ögon har han plockat fram domkraften, men den trasiga bilen står fortfarande kvar på golvet. För att lyfta till en högre nivå behöver vi en stor sammanhållen satsning: förskolan måste vara med, lärarutbildningarna likaså.

Vad jag saknar mest är ett innehåll och en idé med satsningen. Vi vet att något behöver göras, men att slänga ut en säck pengar löser inte problemen. Björklund vill fortbilda för 800 miljoner. Men han säger ingenting om vem som ska lära sig vad, och hur. Det förslag han bett Skolverket om har han inte läst och förhåller sig inte heller till. Det är som att fråga sin bilmekaniker om vad som behöver lagas och vad det kostar, och sen inte lyssna på svaret.

Däremot är Björklund snabb att påpeka att han vill ha mer katederundervisning. I grund och botten tror jag att han är ute efter ungefär det som jag vill ha: aktiva lärare, som visar eleverna vad matematik faktiskt är. Och en rad saker han säger är ju sånt jag ständigt predikar; hur viktig matten är både för den enskilda och för Sveriges välstånd.

Och det är ju närmast självklart att det är galet att lämna ungar att sitta och räkna så mycket på egen hand i böckerna som de gör idag. Visst, en del elever fixar det. Men för att inse de matematiska principerna; skönheten i matten om man så vill; är det inte mekaniskt räknande som hjälper. Då behövs god vägledning.

Men varför måste Björklund nödvändigtvis placera den som undervisar i katedern? För mig får läraren gärna sätta sig hos grabbarna och tjejerna längst bak i klassrummet, eller ta med hela klassen ut på skolgården, till ett skogsparti eller närmsta företag för att uppleva matten. Det viktiga är att kiddsen lär sig att räkna och att tänka i matematiska termer. Den goda pedagogen hittar de lösningar som passar eleverna bäst vid varje givet tillfälle.

Ministerns jobb är att ge se till att samhället får fram dessa goda lärare, inte att tala om var de ska stå.
Sus Andersson

20/9 2011