view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

600 nya civilingenjörer i regeringens budget

Regeringen föreslår 400 nya platser på utbildningarna till civilingenjör hösten 2012, och aviserar ytterligare 200 platser 2013.
Men det blir inga nya pengar till satsningen. Istället plockas pengarna från mindre högskolor.
– Det är hög tid att föra en debatt om det långsiktiga högskolelandskapet i Sverige, tycker Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm.

Fem stora universitet och högskolor ska utbilda fler civilingenjörer, enligt regeringens budgetförslag för 2012. Nästa höst ska 400 nya platser inrättas – 150 var vid KTH och Chalmers, 50 i Lund och 25 vardera i Uppsala och Linköping.

Om söktrycket är tillräckligt högt kan regeringen tänka sig att utöka antalet platser på civilingenjörsutbildningarna med ytterligare 200 platser. Kostnaden för den sammanlagda satsningen är ungefär 130 miljoner kronor fram till 2015. Men det är inga nya pengar som finansierar civilingenjörerna. Istället görs neddragningar på andra lärosäten.

Formellt sett kommer det största bidraget från Stockholms universitet, som under de kommande fyra åren får sin budget sänkt med 50 miljoner kronor för det här ändamålet. Men efter alla plus och minus i statsbudgeten går Stockholms universitet ändå plus.

Övriga lärosäten bidrar med mellan två och 14 miljoner till finansieringen av de 600 nya ingenjörsplatserna. Ett halvdussin lärosäten får neddragningar i tiomiljonersklassen. Enligt pressekreteraren på utbildningsdepartementet är det högskolor som inte når upp till de så kallade takbeloppen – i praktiken de som har för få studenter – som drabbas.

Men det stämmer inte helt. Flera av de universitet och högskolor som får de största neddragningarna har redan fler studenter än de får betalt för från staten. Ett exempel är Mittuniversitetet, som redan i år tvingats dra ned på flera hundra platser inom bland annat IT och data, berättar rektor Anders Söderholm.

Exakt vilka utbildningar som drabbas av de nya neddragningarna kan Anders Söderholm inte säga ännu, men han räknar med att ytterligare några hundra platser kommer att försvinna. Trots att det finns en efterfrågan.
– Det är ett jättebra intresse för kortare, mer yrkesinriktade teknikutbildningar, men även på de längre ingenjörsutbildningarna skulle vi kunna ta in fler studenter om man ser till söktrycket. Men de får inte plats i huset, vi får inte ersättning för dem.

Han uppfattar neddragningen som ett led i en rörelse från landsbygd till storstad. Och han noterar att samtidigt som regeringen säger att vissa lärosäten riskerar att bli så känsliga för omvärldsförändringar att de kanske måste gå ihop, så skyndar regeringen på utvecklingen genom sina neddragningar.
– Till omvärldsförändringarna måste man ju räkna att regeringen rycker undan mattan för de små högskolorna. Det är hög tid att föra en debatt om det långsiktiga högskolelandskapet i Sverige, tycker han.

Även rektorn vid Högskolan i Skövde, Sigbritt Karlsson, reagerar på omfördelningen
– Det är förvånande att regeringen så tydligt visar att man inte vill satsa på utvecklingen i kompetensmässigt utsatta regioner, säger hon enligt ett pressmeddelande.
– De vill till exempel dra ner på utbildningsplatser vid regionala lärosäten som är starka inom teknik, samtidigt som Teknikdelegationen pekar på behovet av tekniskt utbildad personal i hela landet, fortsätter Sigbritt Karlsson.

Högskolan Dalarna får förutom neddragningen för ingenjörsutbildningarna flera andra minusposter - förutom att skolan inte fyllt alla sina platser.
– Tillsammans innebär detta mycket kännbara neddragningar som kommer att göra det svårare för studenter i Dalarna att få plats på våra utbildningar, säger rektor Marita Hilliges.
– Det är tydligt att effekten av de förändringar som regeringen föreslår blir en omflyttning av medel från regionerna och de mindre högskolorna till universiteten och storstäderna.

15:25 Artikeln kompletterad med kommentar från högskolan Dalarna.
Farad har sökt fler företrädare för universitet och högskolor. Vartefter vi får svar kommer artikeln att fyllas på.

EXTERNA LÄNKAR

Budgetpropositionen för 2012 – Utbildning och universitetsforskning

Sus Andersson

21/9 2011