view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Ambitiöst, läsvärt och kul

How Bad Are Bananas - The Carbon Footprint of Everything
Mike Berners-Lee
Profile Books
ISBN 9781846688911
eISBN 9781847651822
Utgivningsår: 2010
Språk: Engelska

Det här är boken för den som undrar var man ska lägga krutet om man vill minska sin klimatpåverkan.

Författaren, klimatkonsulten Mike Berners-Lee, gör ett ambitiöst försök att sätta hundratalet vardagsföreteelser, och några extraordinära, i relation till varandra. Hur mycket koldioxid motsvarar en sökning på internet,spelar det roll när man köper jordgubbar, hur mycket bättre är det att dricka öl från det lokala bryggeriet och hur illa är det egentligen att flyga?

Just eftersom Mike Berners-Lee sätter olika produkter i relation till varandra, blir det tydligt hur galna somliga företeelser är. Ett kilo tomater, odlade och transporterade på sämsta sätt, motsvarar 100 kilo "bra" apelsiner.

Även om Berners Lee ibland får göra kvalificerade gissningar, känns hans kalkyler överlag övertygande.

Bara när han försöker sig på att räkna om klimateffekt i människoliv blir uppskattningarna så grova att det känns oseriöst.

En svensk läsare får naturligtvis ta en hel del med en nypa salt, eftersom uppgifterna gäller brittiska förhållanden. Men Berners-Lee har faktiskt i några sammanhang använt svenska studier som underlag.

Jag reagerar litet på att en hel del referenser är gamla; jag sitter där med frågan om hur resultaten sett ut om man räknat på en ny mobiltelefon istället för en med flera år på nacken - är den nya snålare eller kräver alla funktioner mer energi?

Poängen med boken är dock inte att ge exakta besked, utan att skapa en känsla för storleksordningar. Kapitelvis avhandlas företeelser efter hur många koldioxidekvivalenter de ger upphov till.

Kanske uppskattar jag boken mest just för att författaren är så tydlig med att alla siffror är så osäkra – att en uppgift om 2,5 kilo koldioxid för en hamburgare betyder "troligen mellan 1,5 och 4 kg och nästan säkert mellan 1 och 10 kg".

Berners-Lees resonemang är ofta lättsamma – som exempelvis när han räknar om en minuts mobiltelefonsamtal till en rejäl klunk öl, eller att en tripp med rymdfärjan motsvarar ett halvt ark toapapper till hela jordens befolkning.

Och bananerna? ”En fantastisk del i en låg-kol-diet”, enligt Berners-Lee. Mycket näring som varken kräver mycket energi eller förpackningar. Men han påminner om att de kan vara miljöproblem sedda ur andra perspektiv: avskogning, monokulturer och stort behov av bekämpningsmedel finns på minussidan

How bad are bananas är klart läsvärd. Den kan både plöjas från pärm till pärm och användas som uppslagsbok för att kolla enstaka företeelser.

3/10 2011