view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Fysikpriset för insikter om universum

Universums allt snabbare expansion upptäcktes av de tre nobelpristagarna i slutet av 1990-talet.
FOTO: Johan Jarnestad/KVA

Nobelpriset i fysik delas av tre forskare som studerat avlägsna supernovor – och insett att universums expansion accelererar.

Den ena hälften av årets nobelpris i fysik går till Saul Perlmutter vid Lawrence Berkeley National Laboratory och University of California i USA, och den andra hälften delas av Brian P Schmidt på Australian National University, och Adam G Riess på Johns Hopkins University och Space Telescope Science Institute i USA.

Alla har studerat supernovor – och upptäckte då att universum utvidgar sig i allt snabbare takt. Enligt Nobelkommitténs pressmeddelande skakades kosmologin i grunden när de två konkurrerande forskargrupperna kom med liknande resultat 1998.

Båda grupperna tvekade länge innan de vågade publicera resultaten, för att de verkade så osannolika. Men eftersom två oberoende grupper kommit fram till liknande resultat gick de ut med sina fynd.

Grupperna jagade de mest avlägsna supernovorna, och upptäckte ett 50-tal som lyste svagare än väntat – något som tydde på att universums utvidgning går snabbare än väntat. Det forskarna väntat sig var att hitta en avtagande acceleration.

Det faktum att universum expanderar har varit känt sedan 1920-talet. Några år tidigare hade astronomer börjat studera stjärnors rödförskjutning. Men först på 1990-talet fanns de tekniska förutsättningarna för att studera de supernovor som ligger extremt lång borta.

De supernovautbrott som studerats är så kallade vita dvärgar – gamla stjärnor som är tunga som solen men ungefär lika stora som jorden – som exploderar om de har en alltför nära grannstjärna som de kan dra till sig.

Men bara att hitta rätt supernovor är svårt, konstaterar nobelkommittén. Inte minst för att de blossar upp under så kort tid.

”Att hitta rätt supernovor blev en utmaning som sträckte inte bara kunskapens och teknikens gränser utan även logistikens.”

Men vad som egentligen ligger bakom accelerationen vet man ännu inte. Idag används begreppet ”mörk energi” för att förklara den, och man anser att den mörka energi står för ungefär tre fjärdedelar av den tillgängliga energin i universum. Men vad denna mörka energi är för något är det ännu ingen som vet. Samma uppskattningar talar om mellan fyra och fem procent materia i den form vi känner den: i form av atomer, och någon procent neutriner.

EXTERNA LÄNKAR

Nobelkommitténs presentation av priset Nobelkommitténs vetenskapliga bakgrund (på engelska)

Sus Andersson

4/10 2011