view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Fuskutredare hann inte med protokoll

Ordföranden för expertgruppen som utredde forskningsfusk hos Vetenskapsrådet anser inte att gruppen gått utanför sitt mandat, som generaldirektören hävdade härom veckan.
– Jag kan inte begripa det, säger Karin Almgren.
Däremot medger hon att gruppen gjort fel som inte skrev några protokoll under det sista halvåret.

För en dryg vecka sedan gick Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert ut med ett förtydligande kring att myndigheten dragit tillbaka uttalandet om att transplantationsforskaren Suchitra Holgersson skulle ha gjort sig skyldig till forskningsfusk.

Förutom bristerna i arkivet framhåller Millnert två skäl till att myndigheten inte kan stå bakom uttalandet. Bland annat ska expertgruppen som utredde fusket ha gått utanför sitt mandat genom att säga att forskaren skulle ha vilselett med avsikt.

Expertgruppens ordförande, Karin Almgren, som till vardags är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, anser dock inte att kritiken är befogad.
– Jag kan inte begripa det, säger hon.

Enligt riktlinjerna ska utredarna bara uttala sig om forskaren gjort avsteg från god vetenskaplig sed – inte om det varit ett försök att bedra. Frågan om uppsåt ska tas upp om forskarens arbetsgivare gör frågan till ett disciplinärende, eller om fusket anses så allvarligt att det går vidare till en brottsmålsprocess. Där kan frågan överklagas. ”När det gäller frågan om uppsåt eller avsikt måste den prövas uteslutande enligt den ordning som föreskrivs i lag”, skriver Mille Millnert på Vetenskapsrådets webbplats.

Ni har ju skrivit att hon har ”försökt vilseleda” – då uttalar ni er väl om en avsikt?
– Vad skulle vi skriva annars? säger Karin Almgren. Vi uttalar oss om det material hon lämnade in som bevis i utredningen, som var manipulerat. Det skulle inte vara någon skillnad om vi skrev att ”SH har kommit in med manipulerade dokument”.

Karin Almgren säger också att:
– Vi tar inte ställning till avsiktsfrågan när det gäller forskningen, utan till hennes agerande i utredningen.

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer hänger frågan om avsikt ihop med möjligheten att överklaga. Hur tänkte ni kring den?

– I en arbetsrättslig process kan man överklaga, och där måste man också se till den underliggande utredningen, säger Karin Almgren.

I det aktuella ärendet var frågan på väg att leda till att forskaren skulle få sparken, vilket kunde ha lett till en arbetsrättslig process. Men inte alla fuskärenden leder till någon fortsatt prövning, exempelvis om forskaren ska få behålla sitt jobb.

Expertgruppen fick också kritik för att deras uttalande aldrig antagits formellt – det finns i alla fall inte protokollfört. Från mars till september 2010, under gruppens sista halvår, finns inte ett enda protokoll.

Karin Almgren medger att det borde ha funnits protokoll.
– Att vi inte hade protokoll var ett formellt fel.

Samtidigt tycker hon inte att bristen på protokoll skulle vara ett problem:
– Det slutliga protokollet ska visa att alla var med på beslutet. Men det har inte någon ifrågasatt, vi skickade runt utkastet till utlåtandet per mejl, och alla var med på båten.

När det gäller de övriga protokollen menar hon att de ändå inte sade så mycket.
– Protokollen talade i princip bara om vilka som var närvarande och att ”frågan diskuterades”.

Men då kan det väl inte ha varit så svårt att skriva dem?

– Visst borde vi ha fört fler. Men det var väl så att vi hade så mycket att göra att vi inte reagerade på att det inte kom några protokoll.

18/10 2011 9:53 Artikeln rättad. Den period där protokoll saknas är mars - september 2010, inte 2009, som felaktigt angavs i tidigare version.

Sus Andersson

17/10 2011