view

AnnonsplatsBokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Nu kan du anmäla Farad till PO

Äntligen ingår Farad i det pressetiska systemet.

Det innebär att den som tycker att Farad slarvat med pressetiken, så att han eller hon har lidit en omotiverad publicitetsskada av de artiklar som Farad publicerat, kan anmäla det för prövning hos Pressombudsmannen, PO, och Pressens opinionsnämnd, PON.

Att det dröjt beror inte på att Farad inte har velat bli utsatt för granskning. Tvärtom: För mig, och för en oberoende och vass journalistik, är den etiska diskussionen runt vad vi skriver om och hur vi berättar det oerhört viktig . Och självklart måste den som tar etiken på allvar också tåla att bli ifrågasatt.

Eftersom jag själv sitter med i Pressens opinionsnämnd sedan ett par år har det känts konstigt att Farad inte kunnat anmälas, ifall jag skulle begå misstag. Hittills har regelverket inte tillåtit det; webbpubliceringar som inte hört till en tryckt tidning, och som funnits utanför de stora tidningsorganisationerna, har inte kunnat prövas.

Under åren i PON har jag vid ett par tillfällen sett exempel på oerhört kränkande webbpubliceringar, som inte har kunnat tas upp av formella skäl. Det är naturligtvis helt vansinnigt. Människor som drabbas av medias fel måste ha någonstans att vända sig.

Nu har dock reglerna ändrats, och Farad var sannolikt en av de allra första som anmälde intresse för att gå med i systemet. Och nu är också den formella blanketten registrerad hos PO.

Än så länge är det fyra tidningar som anslutit sig: förutom Farad också Dagens juridik, Medievärlden, och Realtid. För det är inte så att alla webbtidningar med automatik kommer att kunna prövas. Systemet bygger på frivillig anslutning.

Idag finns 743 utgivningsbevis för registrerade hos Myndigheten för radio och tv, och ytterligare ett antal publikationer som liksom Farad har gjort en så kallad databasanmälan. Webbpublikationer som därmed har motsvarande grundlagsskydd som radio, teve och tidningar på en rad punkter. Men där de flesta alltså ännu inte sagt sig vara beredda på den etiska prövning, som finns för press, radio och teve. Visst, än så länge är systemet så nytt att PO inte hunnit lägga ut blanketterna på sin webbsida. Och alla de publikationer som finns i registret är nog inte relevanta.

Men för varje ansvarig utgivare – med betoning just på ansvarig – måste det vara självklart att även låta sig granskas. Så jag förväntar mig en anstormning.

Min förhoppning är naturligtvis att Farad aldrig ska behöva hamna i opinionsnämnden. Men många publiceringar är en balansgång – och du som blivit omskriven kanske upplever den annorlunda än vad redaktionen avsett. Tycker du att vi begått fel, så tveka inte att ta kontakt med oss för en rättelse eller ett genmäle. Men från och med nu finns alltså också möjligheten att anmäla till PO.


Sus Andersson
20/10 2011