view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Fuskanklagad får 1,7 miljoner av Vetenskapsrådet

För ett drygt år sedan utestängdes hon från att söka nya bidrag från Vetenskapsrådet i tio års tid, anklagad för fusk.
Efter Farads avslöjanden om oredan i Vetenskapsrådets utredning kompenseras nu Suchitra Holgersson med två års forskningsbidrag. Dessutom slopar myndigheten den straffskala, som infördes i samband med att Holgersson fälldes.

På måndagen fattade Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert beslut om att tilldela göteborgsforskaren Suchitra Holgersson nästan 1,7 miljoner kronor i projektbidrag.
– Beslutet är en ren följd av att vi dragit tillbaka utlåtandet om forskningsfusk, säger Mille Millnert.

För drygt ett år sedan slog Vetenskapsrådet fast att Suchitra Holgersson skulle ha gjort sig skyldig till mycket grov oredlighet i forskning. Men Farads granskning visade att utredningen hade stora brister. Om man skulle tro dokumenten i Vetenskapsrådets arkiv skulle Holgersson ha varit dömd på förhand: ett utlåtande som officiellt upprättades i november 2009 fanns ankomststämplat innan myndigheten ens hade fått i uppdrag att utreda ärendet, sommaren 2008. Det finns en rad dokument som är uppenbart feldaterade i utredningen, och den expertgrupp som utredde ärendet skrev inte några protokoll under de sista kritiska månaderna av processen. Tidigare i höstas drog Vetenskapsrådet tillbaka sitt utlåtande om att Holgersson fuskat.

Men i samma veva som Holgersson fälldes införde Vetenskapsrådets dåvarande generaldirektör en helt ny straffmodell för fuskande forskare. Den som fått ett fuskutlåtande skulle utestängas från möjligheten att söka forskningsbidrag i två, fem eller tio år, beroende på om fusket värderades som oredlighet, grov oredlighet eller mycket grov oredlighet. Eftersom Suchitra Holgersson ansågs ha gjort sig skyldig till den grövsta sortens fusk skulle hon inte få söka nya bidrag på tio år.

Dagens beslut innebär att Suchitra Holgersson kompenseras för de två ansökningsomgångar som hon inte kunnat söka pengar från Vetenskapsrådet, 2010 och 2011. Beloppet på nästan 1,7 miljoner kronor motsvarar medelbidraget till forskning inom medicinområdet.

Vetenskapsrådet slopar nu också den bestraffningsmodell som infördes i samband med Holgersson-ärendet. Som Farad uppmärksammade redan i samband med att systemet infördes, finns inte den skala av omdömen, som straffen bygger på. Inte på Vetenskapsrådet, och inte heller på den nya myndighet, som sedan 2010 ska utreda fusk, Centrala etikprövningsnämnden.

Mille Millnert
FOTO Jyrki Siikanen

– Det står klart att det inte finns någon fastlagd värdeskala, och då är det svårt att ha en förutbestämd straffskala som hänvisar till den, konstaterar Mille Millnert idag.

Vetenskapsrådet kommer även i fortsättningen att ha någon form av straff för forskare som faktiskt fällts för grava former av fusk. Men det är inte troligt att det blir någon standardiserad straffskala.
– Vi får diskutera om det går att ha riktlinjer, men vi kommer nog att få ta besluten från fall till fall.

Mille Millnert konstaterar att Vetenskapsrådet under sin tid som fuskutredare, och numera Centrala etikprövningsnämnden, bara hade i uppdrag att hjälpa till med att utreda misstankar om oredlighet. Det formella ansvaret ligger hos det lärosäte där forskaren är anställd.

– Det är viktigt att avvakta tills det ansvariga lärosätet fullföljt sin utredning. Det är lärosätenas beslut om fusk förekommit som vi ska agera på, och då se vilken påföljd som är rimlig.

20/12 2011 10:15 Artikeln har modifierats för att tydliggöra att Vetenskapsrådet även i fortsättningen kommer att ha påföljder när forskare fuskat.

Sus Andersson

19/12 2011