view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Astra Zeneca lägger ned forskning i Södertälje

Astra Zeneca chockbantar sin forskning inom neurovetenskap. Över tusen personer vid Astra Zeneca i Södertälje kommer att bli av med sina jobb.

Astra Zeneca lägger ned sin forskning i Södertälje. Mellan 1100 och 1200 personer blir av med jobben, de flesta forskare.

Orsaken är enligt bolagets pressmeddelande att "de framsteg läkemedelsbranschen kunnat visa [inom neurovetenskap] varit få under de senaste åren – detta trots avsevärda investeringar inom terapiområdet".

Nedläggningen är en del i en omfattande neddragning inom hela Astra Zeneca. Totalt berörs över 7 000 personer, mer än var tionde anställd. Bantningen presenterades samtidigt som delårsrapporten. Företagets koncernresultat ökar med elva procent, och ledningen föreslår en ökning av aktieutdelningen med tio procent. Men resultatet för kärnverksamheten minskar, och kostnaderna för forskning och utveckling har ökat.

Enligt koncernchefen David Brennan är målet att forskning och utveckling ska ha en organisation med "flexibel kostnadsbas" och att forsknings- och utvecklingsportföljen ska bli "mer fokuserad".

"Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ett tungt besked att ge våra medarbetare, men det är nödvändigt för att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt forskningsföretag som kan ta fram nya läkemedel till patienter", säger Martin Mackay, global forskningschef på AstraZeneca.

Produktionen i Södertälje och bolagets forskning i Mölndal påverkas bara i mindre omfattning av dagens besked. Däremot kommer ytterligare en forskningsenhet i Kanada att stängas, som är nästan lika stor som den i Södertälje.

Martin Mackay hävdar att Astra Zeneca gör "ett aktivt val att stanna inom neurovetenskap, men vi kommer att arbeta väldigt annorlunda för att dela kostnader, risk och belöning med olika partners".

Inom den neurovetenskapliga forskningen bygger bolaget nu istället upp en "virtuell" forskningsorganisation, där 40 – 50 Astra Zeneca-forskare ska samarbeta med andra företag och universitetsforskare. Enheten blir en "iMed", som står för "innovativ medicin". Centrum för de satsningarna blir Boston i USA och Cambridge i Storbritannien.

Ett samarbetsavtal har också tecknats med Karolinska institutet. Ett forskningscentrum med fokus på att hitta biomarkörer dras igång. Astra Zeneca betalar 30 miljoner kronor per år till centrumet under fem år.

Utbildningsminister Jan Björklund är bekymrad över neddragningen.

– Dagens besked är allvarligt för Sverige, för svensk medicinsk forskning, sade han vid en presskonferens på torsdagen.

Sveriges nästan 70 miljarder i exportintäkter från läkemedelsindustrin tror han inte kommer att påverkas, i alla fall inte direkt, eftersom Astra Zenecas produktion stannar i Södertälje. Inte heller är det risken att antalet arbetslösa kommer att öka som oroar honom. Eftersom det huvudsakligen rör sig om högutbildade personer, som också är eftertraktade på en internationell arbetsmarknad, säger Jan Björklund han inte tror att de kommer att ha svårt att hitta jobb.

Jan Björklund
FOTO Kristian Pohl

– Det är en annan utmaning vi står inför. Det är att behålla denna mycket avancerade kompetens i Sverige.

Han utesluter inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men regeringens första insats var att ge ett nytt uppdrag till tidigare forskningsminister Lars Leijonborg :

– Jag har idag tillsatt en samordnare som kommer att ha som uppgift att inventera och säkerställa att Sverige bibehåller denna höga kompetens inom medicinsk forskning som de här personerna står för.

Men Jan Björklund säger också att det gäller att se mer långsiktigt.

– Vi utsätts för en global konkurrens som aldrig förr, och därför måste vi fundera på vårt forskningsklimat, hur attraktivt Sverige och Europa är för att förlägga kvalificerad forskning här.

Jan Björklund nämner närmare samarbeten mellan sjukvården och läkemedelsindustrin, och skatteregler som ska anpassas bättre till nystartade företag.

Sus Andersson

3/2 2012