view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

"Orealistiskt" med datalagring före sommaren

Nils Weidstam
FOTO: Fredrik Welander/IT- & telekomföretagen

Riksdagen föreslår att datalagringsdirektivet ska börja gälla i Sverige den första maj.

– Det är fullständigt orealistiskt, säger IT- & telekomföretagens Nils Weidstam.

Teleoperatörerna kommer inte att kunna uppfylla det krav på att lagra trafikdata som nu diskuteras i riksdagen. Varken industrin eller myndigheten Post- och telestyrelsen räknar med att vara färdiga förrän vid jul.

Just nu diskuterar riksdagens justitieutskott EUs datalagringsdirektiv, som säger att uppgifter om alla medborgares telefonsamtal, sms, e-post och nätkommunikation ska lagras. I mars förra året lades regeringens proposition om lagringen på is under ett år, med hänvisning till en paragraf i grundlagen om inskränkningar i fri-och rättigheter. Nu har året snart gått, och en majoritet i riksdagen vill driva igenom lagen så snabbt som möjligt. Enligt riksdagens nuvarande tidplan ska beslutet klubbas den 21 mars.

Enligt propositionen skulle lagen ha trätt i kraft den första juli förra året. Eftersom förslaget lades att vila ett år utgick både operatörerna och Post- och telestyrelsen från att lagen skulle gälla från första juli i år. Men enligt den tidplan som nu föreslagits ska lagen vara i kraft den första maj.

Nils Weidstam, näringspolitisk expert på, IT- & telekomföretagen, säger att det inte är möjligt att genomföra – inte ens den första juli hade gått.

– Vi kan förstå önskemålen, men i praktiken kommer ingen operatör att ha system rullande före jul. Men jag tror inte att någon blir arg, för [tidplanen] är ju fullständigt orealistisk.

Nils Weidstam konstaterar att myndigheten Post- och telestyrelsen sagt sig behöva närmare ett halvår för att slå fast de tekniska detaljerna i regelverket.

– Normalt brukar leveransen ske 18 månader efter att man har kravspec:en färdig. Det är jättelika anpassningar som behövs.

Fullt så lång tid tror han inte att det ska ta. Industrin är redan igång med förberedelser. Men på en rad punkter gissar operatörerna kring tekniska detaljer.

– Och vi gissar ju inte så att det blir så krångligt som möjligt.

Regeringen föreslog aldrig några övergångsregler för industrin, utan i princip ska lagen följas från dag ett. Det motiverades med att Sverige är ett av de sista länder som genomför datalagringsdirektivet, och att operatörerna därför skulle kunna dra nytta av erfarenheterna från andra länder.

Men Nils Weidstam menar att de inte hjälper. Olika länder har haft olika lösningar. Och det finns ett par krav i det svenska förslaget som går utöver EUs datalagringsdirektiv: dels ska mobiltelefonernas position när samtalet avslutas sparas, dels ska alla obesvarade samtal lagras.

– Här är det ju inte ens klart vad det är man ska lagra. Det är inte trivialt; om ett ickebesvarat samtal rings från utlandet, ska det sparas då?

Joakim Strålmark, projektledare på Post- och telestyrelsen, PTS, bekräftar att alla frågor inte kommer att vara besvarade när lagen träder i kraft.

– Det blir ju litet vacuumtid tills föreskrifterna är klara, men det blir det ofta.

Ännu kan han inte riktigt säga hur den slutliga tidplanen kommer att se ut. För honom kom datumet första maj som en överraskning, och än så länge gäller den gamla planeringen:

– Vi har gjort en prioritetsordning för hur vi ska arbeta ifall det blir första maj. Men vi vet ju inte hur det blir förrän riksdagen klubbat beslutet.

Efter det ska först regeringen skriva en förordning, och sedan kan PTS formulera detaljerna i regelverket i form av föreskrifter. Arbetet kommer att ta mellan 20 och 30 veckor. Just nu lutar det åt att föreskrifterna är helt färdiga i december.

Ändå konstaterar Joakim Strålmark att det datum som gäller för när operatörerna ska lagra trafikdata är det som riksdagen beslutar. Oavsett när föreskrifterna är klara.

– Ur brottsbekämpningssynvinkel gäller lagens datum, det är svårt att komma undan.

Det som står först på prioriteringslistan är att ta fram en plan för hur man ska hantera ansökningar om undantag för regelverket. Enligt lagförslaget kan exempelvis mycket små operatörer slippa datalagringen.

– Vi lär ju få ansökningar så snart lagen trätt i kraft. Men det blir ett restriktivt regelverk, säger Joakim Strålmark.

Nästa stora fråga blir den om hur mycket betalt operatörerna ska få.

– Historiskt har man avtalat om ersättningen varje gång [uppgifter har begärts ut]. Det har ofta varit krångligt och har tagit tid.

Enligt regeringens förslag ska operatörerna få betalt varje gång de lämnar ut uppgifter, men ingenting för själva lagringen.

– Nu vill vi få fram en generell prislista för för varje utlämnande av olika typer av uppgifter.

I slutet av oktober hoppas han att den ska kunna vara klar.

Enligt den preliminära tidplanen kommer säkerhetsföreskrifterna troligen att bli klara sist. Det är enligt Joakim Strålmark en lättare fråga att hantera utan att föreskrifterna är klara.

– Det anges redan i lagen att lagrade data ska skyddas.

Nils Weidstam säger att säkerhetsfrågorna är ett bekymmer.

– Å ena sidan vill inte operatörerna säga att det inte är säkert. Å andra sidan blir frestelsen större för någon att läcka eller sälja informationen när man vet att data lagras. Det kommer att hända saker, det vet vi.

Sus Andersson

29/2 2012