view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Insamlingen ska öka med två miljoner lampor

Uttjänta lågenergilampor ska slängas i särskilda insamlingsbehållare. Inte i glasinsamlingen.

30 procent fler lågenergilampor ska återvinnas i år jämfört med förra året. Det lovar nu elektronik- och avfallsbranschen tillsammans med kommunerna.

Bättre insamlingssystem och massiv informationskampanj ska minska kvicksilverutsläppen från lågenergilampor som inte tas om hand som de ska.

– Jag kommer att hårdbevaka det, säger miljöminister Lena Ek.

Åtminstone 200 000 lågenergilampor slängs felaktigt i glasåtervinningen, det kunde Svenska Dagbladet avslöja i höstas. Felslängningarna är ett problem både för människorna som arbetar med glasinsamlingen och för miljön, eftersom lamporna innehåller kvicksilver.

– Då började vi fundera på hur systemen ser ut, säger Jan-Olof Eriksson, vd för insamlings- och återvinningsbolaget El-kretsen.

Nu har branschen lovat att insamlingssystemen ska bli mer tillgängliga, och 2012 ska två miljoner fler lampor samlas in jämfört med 2012. Och det ska göras en rejäl informationskampanj. Deklarationen om bättre insamling presenterades vid en pressträff på tisdagen

– Branschen har kommit med ett förslag som jag tycker är bra, säger miljöminister Lena Ek.

Om en månad ska Elkretsen presentera en inventering av hur insamlingssystemen ser ut, kommun för kommun.

– Vi kommer att driva på för att skapa bättre system, närmare konsumenterna, säger Jan-Olof Eriksson. I ett första steg ska det finnas på ställen dit man går en gång i veckan, och dit man kan gå med en tygkasse.

Som exempel nämner han butiker eller grovsoprum i fastigheter.

Än så länge kan han dock inte svara på hur många nya insamlingsplatser det blir, eller var.

– När vi har kartan färdig kan vi se var vi ska förtäta, var de gör mest nytta. Det är speciellt i tättbefolkade områden vi kommer att ha fokus, säger Jan-Olof Eriksson.

– Och så glömmer vi inte landsbygden! avbryter honom Lena Ek.

Enligt den inventering som pågår finns idag fastighetsnära insamlingssystem för 1,2 miljoner hushåll, och det finns 1500 butiker där man kan lämna sitt elavfall. Det finns konkreta planer på att fler insamlingsplatser i 40 procent av Sveriges kommuner.

Weine Wiquist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige, hoppas på ett enklare regelverk för att det ska bli fler insamlingsstationer.

– Det är förenat med en hel del krångel att få det här på plats, säger han.

Exempelvis krävs tillstånd för att sätta upp en insamlingsbehållare i en butik.

– Där hoppas vi att regelsystemet förenklas, säger han. Det har vi tjatat om i tio år!

Enligt Lena Ek gör nu Naturvårdsverket en översyn av hur man kan förenkla för dem som tar hand om avfallet.

Fram emot sommaren kommer också en informationskampanj på kommunal nivå genom Avfall Sverige. Något Lena Ek välkomnar:

– Människor ska hitta dit där de ska lägga den trasiga lampan och man ska veta att den ska särsorteras.

Resultaten ska följas upp presenteras om ett år.

– Mitt jobb blir att räkna lamporna vid årsskiftet, säger Lena Ek. Jag kommer att hårdbevaka min kommun!

Även Svensk Glasåtervinning kommer att räkna lampor, för att se om mängden lågenergilampor som slängs i deras behållare minskar. Det kommer också att göras plockanalyser i hushållsavfall. Frank Tholfsson, vd på Svensk Glasåtervinning, tycker att det är ett bekymmer att man inte vet hur många lampor som sätts på marknaden varje år.

– Jag tror att man borde ta kontroll över marknaden och därmed mäta återvinningsnivån. Kan man mäta, då får man också tryck i det.

Sus Andersson

21/3 2012