view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Bara var tredje student som börjat plugga till högskoleingenjör har tagit examen inom tre år från den nominella studietiden. Det visar Högskoleverkets årsrapport. Av civilingenjörsstudenterna är det litet drygt hälften – och bland läkarstudenterna 90 procent.

De som börjar plugga till högskoleingenjörer är bland de sämsta på att ta ut examen. Bara var tredje nybörjare har tagit en ingenjörsexamen inom tre år efter den nominella studietiden. Ytterligare tio procent har tagit ut en annan examen, vilket oftast är en teknisk kandidatexamen.

Även civilingenjörsutbildningen har förhållandevis låg examensfrekvens, visar Högskoleverkets årsrapport. Men bland de studenterna har i alla fall drygt hälften tagit examen inom tre år efter nominell studietid.

Läkarstudenterna toppar listan. Överlag är det hög examensfrekvens när yrket kräver en legitimation.

Antalet högskoleingenjörsexamina har minskat under en lång rad år. Under de senaste fem åren har allt fler börjat ta ut en teknisk kandidatexamen – ungefär 1000 studenter tar ut en dubbelexamen, medan några väljer att bara ta kandidaten. Sammanlagt var det lika många studenter som tog någon av högskoleingenjörs- och kandidatexamina läsåret 2010/11 som 2006/07.

Vad som gör att högskoleingenjörsexamen inte är mer eftertraktad är oklart.

Enligt Statistiska centralbyråns trendanalyser är högskoleingenjör ett yrke där det är risk för framtida brist.

Högskoleverket skriver i sin årsrapport att en viktig orsak till studieavbrotten är att studenterna fått jobb. Men enligt en enkätundersökning som Högskoleverket publicerade 2010 var det 23 procent av dem som hoppat av som också fått ett jobb som matchade utbildningen. Nästan hälften av studenterna på de tekniska utbildningarna svarade att det var själva utbildningen som var orsaken till avhoppet. Eftersom mindre än hälften av dem som fått enkäten svarat på den manade dock Högskoleverket till försiktighet med att använda siffrorna.

I Högskoleverkets årsrapport framgår att andelen studenter med högutbildade föräldrar är förhållandevis låg på utbildningarna till högskoleingenjör: 31 procent läsåret 2009/10. På läkarutbildningen var andelen med högutbildade föräldrar 70 procent. Men med tanke på att närmare 70 procent av arkitektstudenterna också har högutbildade föräldrar är det knappast en faktor som styr examensfrekvensen, eftersom andelen studenter på arkitektprogrammen som tagit examen inom tre år från nominell tid ligger på 48 procent.

Sus Andersson

8/6 2012