view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Internationella experter ger bra betyg åt SKB

Säkerhetsaspekterna i ansökan om att slutförvara kärnavfall får överlag gott betyg av en internationell expertgranskning. Experterna vill dock se förbättringar inom en rad viktiga områden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ifrågasätter ändå expertgruppens rapport.
– Den bygger på ett otillräckligt underlag, säger kanslichefen Johan Swahn, som hade velat se ett större fokus på komplettering av ansökan.

Säkerhetsanalysen i ansökan om kärnavfall är tillräcklig och i linje med bästa tillgängliga internationella vetenskap, enligt en grupp internationella experter. Under ett år har de granskat Svensk kärnbränslehanterings, SKBs, hantering av den långsiktiga säkerheten i slutförvaret på regeringens uppdrag.

– Alla viktiga aspekter som är kända har behandlats av SKB, säger Michael Sailer, ordförande för expertgruppen och chef för den tyska miljöforskningsorganisationen Öko-Institut.

– Men det finns också en rad förbättringar som kan göras och vi ger många rekommendationer, konstaterar han.

Den övergripande bilden som expertgruppen är dock framför allt positiv.

– SKB har gjort ett bra jobb, och de har en tydlig plan för att lösa återstående frågor, säger Michael Sailer.

Bland de områden där SKB får toppbetyg av expertgruppen finns modelleringen av hur landskapet och biosfären kommer att förändras, bergmekanik och kommunikationen med allmänheten kring exempelvis platsval.

– Här ligger SKB i den absoluta frontlinjen internationellt. Länder som inte involverat allmänheten har fått börja om från noll, det visar inte minst erfarenheterna från mitt eget land, säger Michael Sailer.

Saida Laârouchi Engström, chef för avdelningen Miljö och Samhälle på SKB, är mycket nöjd med resultatet av granskningen.

– Jag är glad, jätteglad! säger hon. Det innebär ett erkännande av vår forskning och vår säkerhetsanalys. Det går inte att få mer godkänt än så här.

Hon säger att hon inte är förvånad över något av de områden där expertgruppen vill ha förbättringar.

– Glädjande nog har vi redan påbörjat arbete inom de områdena, säger Saida Laârouchi Engström.

Johan Swahn på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker dock inte att expertgruppen haft tillräckliga underlag för sin bedömning.

– De hade kunnat gräva mer, exempelvis kring frågorna om kopparkorrosion. Min bild är att de bara läst SKBs ansökan och ställt frågor kring den; de uppfattar SKB som en seriös forskningsorganisation som har vänt på alla stenar som behöver lyftas på. Jag hade hoppats att de skulle fokusera mer på vad som behöver kompletteras i ansökan.

Kopparkorrosionen är dock ett av de områden där expertgruppen vill att SKB ska ta fram mer underlag. "Diskussionen om kopparkorrosion är viktig och måste avgöras experimentellt", skriver gruppen i sin rapport, och konstaterar att om SKBs antaganden är fel kan det innebära att kopparkapslarna kanske inte håller så bra som beräknat. "För en slutlig utvärdering av ansökan är resultat och slutsatser från detta framtida arbete mycket viktiga", skriver expertgruppen.

SKBs utgångspunkt har varit att koppar inte bryts ned, korroderar, i så hög utsträckning när syret är slut i slutförvaret. Men som Farad tidigare beskrivit finns flera rapporter om att det ändå sker. Just nu pågår ett stort försök vid Uppsala universitet för att försöka få klarhet i vad som händer och hur. Preliminära resultat väntas efter sommaren.

Michael Sailer från den internationella expertgruppen framhåller två av gruppens observationer som extra viktiga. Det ena är det behövs mer fokus på att gå från forskningsstadiet till industriell skala.

– Det här är avgörande, säger han: I den industriella fasen måste du kunna visa att du kan producera allt så som du har förutsagt.

Saida Laârouchi Engström bekräftar att det behövs mer arbete inom det området.

– Att gå från teori till tillämpning är alltid svårt. Forskaren ser en sak och sen kommer ingenjören in i bilden, och han ser bara problem. De här två måste prata med varandra mycket mer.

Expertgruppen pekar ut ytterligare en utmaning för SKB: att förbättra och bredda de vetenskapliga bevisen för slutförvarets långsiktiga säkerhet. "Det behövs mer forskning och ytterligare beräkningar inför de kommande stegen i tillståndsprocessen", skriver man.

Expertgruppen poängterar att de inte kan göra samma fullständiga analys som exempelvis den Strålsäkerhetsmyndigheten nu håller på med.

– Vi har haft ett man-år på oss, det innebär ungefär en månads arbete per person i expertgruppen, säger Michael Sailer. Myndigheterna måste ägna tiotals personår åt granskningen.

Han framhåller också att bedömningen grundar sig på att ansökan om ett slutförvar befinner sig i sitt första skede.

Även Björn Dverstorp, specialist på Strålsäkerhetsmyndigheten, konstaterar att expertgruppens utlåtande bara är en del av hela den prövning som nu pågår. Just nu är ett trettiotal experter från hela världen på väg att leverera detaljgranskningar av olika delar av slutförvarsansökan.

– De kommer att vara underlag för att ta beslut om vilja frågor vi ska börja med när vi nu går in i djupgranskningen av ansökan. Det är en lång process kvar.

Sus Andersson

15/6 2012