view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Vill du lämna ett tips till Farad?

Ambitionen med Farad är att kunna publicera tuffa granskningar inom teknik, miljö och forskning.

Målet är en fri och öppen debatt om viktiga samhällsfrågor, som bottnar i forskningspolitik och näringsliv.

Därför är också utgångspunkten att de vi pratar med öppet står för det de säger.

Men det finns också tillfällen när det inte är enkelt för en enskild att skylta med att man lämnar uppgifter till media – samtidigt som det ligger i samhällets intresse att informationen kommer ut. Därför ger den svenska grundlagen också mediernas källor rätt att vara anonyma, och förbjuder myndigheter att efterforska källorna.

Om du som källa begär att få vara anonym har du rätt till det.

Men det är viktigt att komma ihåg att de flesta kontakter idag går att spåra. Arbetsgivare loggar sina anställda på olika sätt. Lagen ger ett helt annat skydd för journalisters papper än för deras datorer. Allt fler lagar möjliggör spårning och övervakning. Olika företag skaffar sig tillgång till dina privata adressböcker och din position genom appar i din telefon.

Om det du har att berätta är mycket känsligt behöver du själv också vidta en del åtgärder för att dina mediekontakter inte ska synas. Vad du gör beror dels på vem eller vilka du vill skydda dig ifrån, dels hur känsligt tipset är.

Om du inte tror att du eller dina uppgifter behöver särskilt skydd kan du ringa eller mejla till våra ordinarie adresser:

Har du känsliga uppgifter och vill vara anonym bör du inte ringa eller e-posta till Farads ordinarie telefon eller e-post.

Det enklaste är troligen att du skriver ett brev på papper, och med en vanlig penna, och skickar med posten.

För att vi ska kunna gå vidare med tipsen är det bra om du kan ange någon form av kontaktuppgifter. Men om du vill undgå att bli spårad bör du inte ange dina ordinarie kontaktvägar.

Om du inte är bekymrad över att det framgår att du haft kontakt med Farad, utan bara vill att dina uppgifter inte ska fångas upp på vägen kan du skicka krypterade mejl till chefredaktören på adressen sus.andersson (at) farad.se. PGP-nyckeln finns här >> .

En del handfasta tips om hur du går till väga finns i de guider som finns på internetstiftelsen .SEs webbplats:

Omslaget till Digitalt källskydd – en introduktion

Du kan också läsa Digitalt källskydd – en introduktion . Även om den i första hand vänder sig till journalister finns en del tips som du som källa också kan ha nytta av. Guiden är gratis.

Omslaget till Rätten att slå larm

Om du vill veta mer om dina rättigheter som visselblåsare kan du ladda hem TCOs skrift Rätten att slå larm – En handbok om yttrandefriheten på jobbet – råd för whistleblowers . Den elektroniska versionen är gratis.

Sus Andersson, chefredaktör

30/10 2012