view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Ek ville minska mer

Slutresultatet efter klimatmötet i Doha blev en besvikelse för många.

EU och ytterligare sju länder ger bindande löften om minskade koldioxidutsläpp fram till 2020. Länderna står idag för 15 procent av världens utsläpp.

– Jag är besviken över ambitionsnivån, säger Sveriges miljöminister Lena Ek.

Det var uttröttade representanter för klimatmötet i Qatar som presenterade slutresultatet av årets klimatförhandlingar. Under mötets sista dagar blev det inte mycket sömn.

De kunde berätta om att de lyckats få till en ny omgång av Kyotoavtalet, med bindande utsläppsminskningar under de åtta åren fram till 2020. Men bara ett fåtal länder är med på det. Stora utsläppsländer som USA, Kina och Ryssland står fortfarande utanför.

När det gäller det bredare avtalet, som enligt förhoppningarna ska spikas 2015, är formuleringarna fortfarande mycket vaga. Och lika svårt är det att skrapa fram pengar för att utvecklingsländer ska kunna nå högre levnadsnivå med minimala utsläpp. Christina Figueres, generalsekreterare för FNs klimatkonvention, UNFCCC, försökte beskriva det hela som en framgång vid den avslutande presskonferensen:

– Under den första omgången av Kyototavtalet var minskningarna fem procent, nu är de 18 procent, det är en ökning sedan den första omgången.

Men hon var också tydligt besviken:

– De nuvarande åtagandena är helt klart otillräckliga för att vi ska hålla oss under en temperaturökning på två grader. Gapet ökar mellan ländernas åtaganden och vad vetenskapen säger oss, sade hon.

Förutom EU-länderna är det bara sju stater som går in i den andra omgången av Kyotoavtalet med bindande löften om att minska sina utsläpp: Australien, Schweiz, Norge, Ukraina, Kazakstan och Vitryssland. Tillsammans står de för 15 procent av världens koldioxidutsläpp. Handeln med utsläppsrätter fortsätter. En sak som ses som en framgång är att överskott av utsläppsrätter från den tidigare omgången inte kommer att kunna säljas nu. Möjligheten att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder kommer att finnas kvar.

Sveriges miljöminister Lena Ek hade förväntat sig mer av förhandlingarna:

– Jag är besviken över ambitionsnivån. De beslut om utsläppsminskningar som länderna kommit överens om är inte tillräckliga.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är inte nöjd. Han talar om en ”färdplan mot fyra graders temperaturhöjning”:

– Resultatet från Doha kommer inte göra att utsläppen minskar snabbare och det finns inte heller någon plan för hur de fattiga länderna skall få pengar till sin egen energiomställning, säger han i ett pressmeddelande.

Dohamötet gav nämligen inte heller nya löften om mer pengar till utvecklingsländerna. Ett fåtal länder – bland dem Sverige – har lovat satsningar på sammanlagt 40 miljarder kronor under de kommande tre åren. Övriga länder får en uppmaning om att även de ska bidra.

– Vi förväntar oss att de kommer att kompletteras av fortsatta löften, säger Christina Figueres.

Enligt tidigare överenskommelser ska en fond på 100 miljarder dollar, knappt cirka 670 miljarder kronor, skapas till 2020. Till COP 19 i Warzawa om ett år ska det finnas en plan för hur fonden ska bli verklighet.

Förhandlingarna kring det nya klimatavtal som ska träda i kraft 2020, och som enligt planerna ska vara färdigt 2015, har än så länge inte gett några konkreta resultat. Under 2013 planeras dock en rad möten för att ”utforska fortsatta steg att höja ambitionen”. Enligt planerna ska de viktigaste pusselbitarna till en ny fördragstext finnas klara i slutet av 2014.

Sus Andersson

11/12 2012