view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Farad är lagd på is

Nyhetsförmedlingen på Farad har upphört.

Skälen är ekonomiska såväl som praktiska: det är ett tufft jobb att driva en enmansredaktion som sköter allt från att koda webbsidan till att genomföra journalistiska grävprojekt. Ska detta dessutom finansieras av webbens klena annonsintäkter och en och annan donation så är slutsatsen naturligtvis att det hela inte går ihop.

För min del var det ett experiment värt att göras. Farad har kunnat göra flera stora avslöjanden: Kring slutförvaret av kärnavfall och säkerheten där. Plastbluffen, där Farad visade att sopor räknades som återvinning, och att den verkliga återvinningen inte alls kom upp i de mål som regeringen påstod att vi nådde. Forskningsfuskskandalen, där Vetenskapsrådet försökte fälla en forskare för grovt fusk – trots att myndigheten inte själv hade ordning på pappren i ärendet.

Jag önskar att jag kunde säga att granskningarna lett till förändring – och visst, i någon mån har de det. Men på det stora hela ser det ganska mörkt ut.

En ny granskning av den misstänkta forskaren kom till slutsatsen att beslutet om hennes skuld borde upphävas. Men det riktigt stora problemet med den här affären är att systemfelen kvarstår. Regelverket kring utredningar av forskningsfusk är lika uselt som det var då: de som utreder har inte tydliga definitioner av fusk att luta sig mot, de har inga befogenheter att ta material i beslag, de kan inte ens kräva att deras vittnen talar sanning. Och den som anser sig felbedömd kan inte överklaga.

När det gäller återvinningen frågan helt låst. Idag samlas inte ens någon statistik om återvinningen in; istället för att kräva att producenterna tar sitt ansvar – att de återvinner det de ska och att de leverarar korrekta siffror – slutade staten helt att kontrollera om lagkraven på återvinning följs. Avfallsutredningen som kom i höstas föreslog att kommunerna ska ta över ansvaret från producenterna – något som säkert kan lösa vissa knutar, men också ställa till nya problem.

Det är med en tung känsla av otillräcklighet som jag sätter punkt för nyhetsförmedlingen här. Det finns så mycket mer som skulle behöva bevakas, så många tips jag aldrig hunnit och mäktat med att följa upp.

Jag vill tacka alla som bidragit, genom tips, donationer, muntra tillrop och kritik. Ingen nämnd, ingen glömd! Och naturligtvis stort tack till alla läsare!

Men jag sätter inte punkt. Just nu är jag mitt uppe i ett bokprojekt. Och i början av juni återuppstår min blogg – fast då blir det under annan adress. Väl mött då!


Sus Andersson
15/5 2013