view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Faradbloggen återuppstår
Jakten på IT-brott sätter grundlagen ur spel

Det lagförslag som ska tvinga IT-tekniker att hjälpa myndigheter att jaga IT-brottslingar är en katastrof för yttrandefriheten.
Enligt grundlagen ska medier hålla sina källor anonyma. Alla som kommer i kontakt med uppgifter om källorna har tystnadsplikt, inklusive IT-avdelningen. Inte med ett ord berör utredningen frontalkrocken med det nya lagförslaget.

Från och med 2015 ska vem som helst kunna tvingas spara datalagrade uppgifter för polisens räkning. IT-tekniker ska göras till hemliga tjallare, och grundlagsskyddet för mediers källor urholkas utan diskussion.

I somras kom en utredning om hur Sverige ska införa dels en europakonvention om IT-relaterad brottslighet, dels ett kommande EU-direktiv om angrepp mot informationssystem.

Om lagändringarna genomförs tar Sverige ytterligare ett steg mot ett övervakningssamhälle som ingen har bett om. Allt i namn av att komma åt IT-brottslingar.

Naturligtvis försvarar jag inte IT-brott. De måste stoppas, precis som andra brott. Det orimliga är att man gör ytterligare ett ingrepp i människors personliga integritet, utan att det står i proportion till vad man vill stoppa.

Går förslaget igenom ska polisen kunna kontakta en dataavdelning och kräva att en enskild tekniker spar olika uppgifter och att hen avslöjar lösenord och dekrypteringsnycklar.

Det är inte nödvändigt att det finns någon som är skäligen misstänkt för något, och inte heller att man har någon idé om hur allvarligt brottet skulle kunna vara.

Teknikern ska kunna straffas om hen inte hjälper till eller berättar om kravet för någon – exempelvis sin arbetsgivare.

Något undantag görs inte för medier. Utredningen föreslår att kraven ska kunna ställas på ”vem som helst som innehar de lagrade elektroniska uppgifterna”. Alltså även på medieföretagets IT-leverantör eller dataavdelning.

Detta trots att medierna ska skydda sina källor. Enligt grundlagen har alla som befattar sig med material som kan kräva källskydd tystnadsplikt. Hur den här frontalkrocken ska hanteras har utredaren överhuvudtaget inte analyserat. Jag vet inte vad som är värst – om utredaren inte tänkt på problemet, eller om det helt enkelt nonchalerats.

Det är också tragiskt att utredaren inte inser att förslagen innebär ett integritetsintrång. Lagförslaget innebär ju bara att uppgifter sparas, och inte att de lämnas ut, och då är det inget intrång, resonerar han. Men själva vitsen med att kräva att uppgifter ska sparas, och att dekrypteringsnycklar ska lämnas ut, är ju att polisen vill kunna komma åt uppgifterna. Vem tror man att man lurar?

Nu återuppstår Faradbloggen. På farad.se hittar du tankar om teknik, miljö, forskning och yttrandefrihet. Nyhetsförmedlingen är fortfarande vilande.

25/9 2013 Tillagt: länk till Advokatsamfundets remissvar
Sus Andersson
22/9 2013