view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Skrämmande brister hos ingenjörsutbildningarna

Nästan var tredje teknikutbildning har brister. Studenterna har inte begripit det de läst, förstår inte hur de ska använda det, kan inte kommunicera sina kunskaper – eller har inte koll på teknikens etiska problem.

Det är ett skrämmande underbetyg som Universitetskanslersämbetet levererat i veckan.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 364 teknikutbildningar vid 24 lärosäten. 110 av dem fick påpekanden om brister.

Det är allvarliga nyheter för Sveriges industri och vår framtida utveckling.

Hur i all världen ska vi kunna bygga ett hållbart samhälle när våra ingenjörer och tekniker inte förstår vad de läst, inte hur de ska använda de kunskaper de fått och inte har en susning om kopplingen till forskningen inom området?

Dessutom påpekar Universitetskanslerns granskare att det brister när det gäller teknikstudenternas insikter om etiska och samhällsmässiga konsekvenser av tekniken – påpekanden som gjorts redan tidigare. Ändå finns det lärosäten där sådana kurser inte ens är obligatoriska.

Dessvärre är problemen inte nya. Under de stora utbyggnadssatsningarna i början av 2000-talet granskade jag ingenjörsutbildningarna för tidningen Ny Tekniks räkning. Redan då kunde vi konstatera att det fanns stora problem. På vissa högskolor fick inte studenterna läsa så många mattepoäng som de egentligen behövde för en ingenjörsexamen. Varningsrop höjdes, när många studenter inte ens förstått grundläggande principer inom fysiken. Massor av studenter hoppade av utbildningar som inte var tillräckligt genomtänkta.

När jag nu läser den nya utvärderingen häpnar jag över att så litet hänt. Glädjande är att de flesta civilingenjörsutbildningarna klarar sig bra. Av 78 granskade utbildningar har var fjärde mycket hög kvalitet och bara nio får underkänt. Men bland högskoleingenjörsutbildningarna får 25 av 94 underkänt, och på de allmänna teknikutbildningarna, de som leder till kandidat-, magister- och masterexamina, är det 73 av 190 som underkänts. Några av utbildningarna har ”bara” fått anmärkning för någon enstaka brist. Andra har fått underbetyg på varenda punkt som bedömargrupperna tittat på.

Samtidigt finns det anledning att misstänka att läget är ännu sämre. Över 200 teknikutbildningar har inte ens utvärderats för att de är ”för små”.

Vad sägs om en kriskommission?


Sus Andersson3/11 2013