view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Oexaminerade måste täcka ingenjörsbrist

Examensring från tekniskt gymnasium blir allt ovanligare i industrin de närmaste åren.

På tio år har antalet utexaminerade ingenjörer minskat med 15 procent eller nästan 900 personer.
Samtidigt varnar Högskoleverket för att det är på väg att bli ingenjörsbrist. De närmaste åren kommer det att fattas uppemot 3 500 personer.
Men än så länge konstaterar Teknikföretagens utbildningsansvarige Per Fagrell att ”det är ingen ko på isen”.

Examenssiffrorna för ingenjörer har gått ned rejält under de senaste tio åren, visar färska siffror från Högskoleverket. Antalet högskoleingenjörer som tog examen förra året är 22 procent färre än läsåret 1999/00. Minskningen av antalet civilingenjörsexamina är mindre, och ligger på tio procent sett över tioårsperioden.

Totalt utexaminerades nästan 900 fler ingenjörer för tio år sedan.

Samtidigt pekar Högskoleverkets prognos på att det är på väg att bli stor brist på högskoleingenjörer. Prognosen är ännu inte helt klar, men Örjan Hemström som arbetar med den talar preliminärt om en brist på 3 500 nya högskoleingenjörer per år de närmaste åren – totalt behövs runt 8 500 per år, inte minst på grund av att stora ingenjörsgrupper är på väg att gå i pension.

Diagram. Antalet examinerade högskoleingjörer har minskat med 22 procent på tio år.Örjan Hemström konstaterar visserligen att nybörjartalen ökade hösten 2009.
– Men bristen är så stor att det inte räcker.

Samtidigt är det ganska många som inte tar examen från högskoleingenjörsutbildningarna, ungefär varannan student.
– I prognosen har vi också räknat med dem som bara har läst två år, men inte heller då räcker det. Då minskar behovet till 2 500.

Samtidigt konstaterar han att många av dem som går i pension är gymnasieingenjörer, och att deras yrken kanske inte kräver en högskoleexamen.
– Kanske kan förslaget om en ny gymnasieskola förbättra läget. Dessutom räknar vi med ett litet överskott av civilingenjörer, så en del av bristen kanske kan täckas därifrån.

Teresa Jonek, huvudsekreterare i den statliga Teknikdelegationen, är oroad över de nya examenssiffrorna, men kan tänka sig en möjlig förklaring:
– Nedgången beror nog delvis på att det var bottenläge i ansökningstalen för några år sedan. Vi är oerhört bekymrade av det stora glappet mellan tillgång och efterfrågan. Att ungdomskullarna kommer att minska samtidigt som vi har stora pensionsavgångar, den ekvationen går inte ihop.

– Glappet blir inte mindre av att folk inte tar ut sin examen – där finns mycket att göra för att uppmuntra studenterna att bli färdiga.

– Man kan inte heller bara titta på statistik; vi har också frågat oss vilken industri och näringsliv vi vill ha – ska vi vara med att lösa globala problem och bygga ny infrastruktur? När vi ser att intresset för matematik och naturvetenskap går ner samtidigt som kunskapen minskar, då är det alarmerande.

Per Fagrell, utbildningsansvarig på branschorganisationen Teknikföretagen, är inte oroad av siffrorna än så länge:
– Det är ingen ko på isen. Med rådande konjunktur är det inte någon brist på ingenjörer, såvitt vi kan bedöma.

– Konjunkturläget kan även vara en förklaring till nedgången i examina åtminstone det senaste året. En del studenter passar på att övervintra och läser andra kurser och väntar med att ta ut en examen när det är lågkonjunktur.

– Men det är klart vi inte tycker att det är bra att färre ingenjörer kommer ut från högskolorna. Våra medlemsföretag har fördubblat andelen anställda med en längre högskoleutbildning de senaste 15 åren och det är en trend som lär fortsätta. Vi tycker givetvis att det borde komma ut fler duktiga ingenjörer från högskolan och vi jobbar på olika sätt med att försöka marknadsföra ingenjörsutbildningen som riktigt bra alternativ för ungdomar att välja.

Länkar
Högskoleverkets examensstatistik

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Högskoleverkets planeringsunderlag för läsåret 2009/10. Planeringsunderlag för nästa läsår kommer i mitten av mars.

Sus Andersson

26/2 2010