view

AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Lågt intresse för att lyfta tekniklärare

Lärarlyftet – en satsning på 2,8 miljarder kronor för att höja svenska lärares ämneskompetens – har hittills inte blivit något större lyft när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik.

Bara på var tjugonde skola har någon lärare överhuvudtaget deltagit i någon kurs i teknik, enligt en enkät som regeringens Teknikdelegation genomfört. Knappt fyra av tio kommuner har inte köpt en enda kurs inom matematik, naturvetenskap eller teknik. Samtidigt är det bara sex procent av kommunerna som inte sökt bidrag till kurser överhuvudtaget under 2007 – 2009.

Söktrycket till de teknikkurser som Skolverket erbjöd låg under 2008 och 2009 på ungefär en sökande till var tredje plats. Våren 2009 var det 0,17 sökande per plats – totalt 74 lärare anmälde sig till de 438 kursplatserna. Till hösten 2009 minskades antalet platser till 273.

Intresset för NO-kurser har varit något större, men trenden är densamma. Matematikkurserna har varit större, och hösten 2009 var det knappt en sökande till var och en av de nästan 600 platserna. Det ämne som det varit allra störst intresse för inom lärarlyftet är dock socialpedagogik, där man till och med ökat antalet platser.

I Teknikdelegationens slutrapport till regeringen, som kom för knappt två veckor sedan, lyfts flera skäl fram till att det ser ut som det gör. Det krävs att såväl kommunen som den enskilde läraren vill satsa på utbildningen – kommunen förväntas samfinansiera den, och den enskilde läraren får ett löneavdrag under utbildningstiden.

”Möjligheten att delta i Lärarlyftet kan bli alltför avhängig lärarens, skolans och kommunens ekonomi”, skriver Teknikdelegationen. Men man konstaterar också att intresset för fortbildning just inom naturvetenskap och teknik är extra lågt. Och en orsak till det kan vara att Lärarlyftet inte ställer några krav på att utbildningen ska ha koppling till vilken kompetens som faktiskt behövs på skolorna.

Läs mer på Farad
Johansson vill ha 1,2 miljarder
Oexaminerade måste täcka ingenjörsbrist

Externa länkar
Utredningen Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. SOU 2010:28
Skolverket om lärarfortbildning och Läraralyftet

Sus Andersson

10/5 2010