Simmande bäver ”Det finns bäver i Sverige, vild, fri, skandinavisk bäver, sedan den 6 juli 1922 kl. 3.30 f. m.
Det är mer än ett halvt århundrade, sedan detta kunde sägas sist;
1871 fälldes Sveriges sista bäver i en å vid Sjougdnäs i Frostviken i Jämtland.”

För 100 år sedan var bävern utrotad i Sverige. Idag är bävrarna vanliga, tack vare en mindre folkrörelse under 1900-talet. Eldsjälen bakom hette Eric Festin, och i Naturskyddsföreningens årsskrift Sveriges Natur beskrev han hur det första bäverparet kom till Bjurälven i norra Jämtland.

Jag jobbar just nu på en bok om bävrar - om dessa oerhört häftiga djur, om myter och sanning om bävrar. Och jag vill berätta om människorna som räddade den. Det är en historia om hopp; att det går att rädda en till synes förlorad natur.

Läs mer på Bävrar.se