Farad är ett företag med inriktning på text och research, framför allt inom teknik, naturvetenskap och miljö.

Bäver

Jag som driver Farad heter Sus Andersson. I drygt 30 år har jag arbetat som journalist. Förutom teknik- och miljöfrågorna ligger mig tryck- och yttrandefrihetsfrågor, särskilt om öppenhet och digitalt källskydd, varmt om hjärtat.

Idag jobbar jag mest med bävrar.
Läs mer på fliken Bävrar! på den här webbplatsen och webbsidan Bävrar.se .

Plast

Företaget har funnits sedan 2006. Under åren 2009 till 2012 kom tidningen Farad ut. Under dessa år gjordes uppmärksammade avslöjanden om bland annat uppblåsta siffror för plaståtervinning, bristerna i det svenska systemet för att granska forskningsfusk och turerna kring slutförvaret av kärnavfall.