AnnonsplatsFaradbloggen

Ny övervakning på lösa boliner

22/11 2012

Bokhyllan

Bokomslag

Kul om kvantfysik

8/11 2012

Diagram: Låg andel högskoleingenjörer tar ut examen

Skrämmande brister
hos ingenjörsutbildningarna

Nästan var tredje teknikutbildning har brister. Studenterna har inte begripit det de läst, förstår inte hur de ska använda det, kan inte kommunicera sina kunskaper – eller har inte koll på teknikens etiska problem.

Det är ett skrämmande underbetyg som Universitetskanslersämbetet levererat i veckan.

 
Våga tro att du har fel
Ingen vision om e-böcker
Annons

Även ingenjörer behöver en ribba för högskolan

I dagarna kom nyheten att högskolan i Jönköping framöver kräver ”godkänt” på högskoleprovet för att en student ska bli antagen till lärarutbildningen. Men högre krav borde ställas på hela högskolan.

Faradbloggen återuppstår
Jakten på IT-brott sätter grundlagen ur spel

Det lagförslag som ska tvinga IT-tekniker att hjälpa myndigheter att jaga IT-brottslingar är en katastrof för yttrandefriheten.
Enligt grundlagen ska medier hålla sina källor anonyma. Alla som kommer i kontakt med uppgifter om källorna har tystnadsplikt, inklusive IT-avdelningen. Inte med ett ord berör utredningen frontalkrocken med det nya lagförslaget.

 
 
Farad är lagd på is
Ek ville minska mer

Utsläppsvärsting värd för årets klimatmöte

På måndagen drog klimatmötet COP18 igång i oljelandet Qatar.

Förväntningarna är extremt lågt ställda: bara ett fåtal länder är intresserade av att förlänga Kyotoprotokollet, som löper ut vid årsskiftet.

Och tidigare löften om stöd till fattiga länder har hittills till största delen varit lån eller gamla pengar i ny förpackning.

Uppsalas litiumbatterier får största bidraget

Uppsala universitet har fem projekt bland de tio som får absolut mest pengar för teknisk och naturvetenskaplig forskning i Vetenskapsrådets stora utlysning 2012. Den allra största satsningen gäller litiumbatterier.

Misstänkt fuskare frias efter ny utredning

Centrala etikprövningsnämndens experter tycker inte att det finns tillräckliga belägg för att forskaren Suchitra Holgersson skulle ha fuskat. Och nu rekommenderar de att Karolinska institutet river upp uttalandet om hennes skuld.

Samtidigt kritiseras Karolinskas hantering av ärendet, eftersom någon dokumentation inte säkrades när misstankarna uppstod.